Savo šalyje jūs išrenkate EP narius, kad jie Europos lygmeniu atstovautų jūsų regionui ir nacionalinei partijai. Europarlamentarai iš kiekvienos ES valstybės narės yra susibūrę pagal panašias politines pažiūras į Europos politines frakcijas per savo šalių delegacijas (nacionalines delegacijas). Kiekvienos delegacijos vadovas Frakcijos viduje atstovauja nacionalinei partijai arba delegacijai, sudarytai iš kelių nacionalinių partijų.

Sužinokite, kaip jūsų išrinkti EP nariai atstovauja jūsų interesams teisėkūros ir politikos klausimais Europos lygmeniu.

Žemėlapyje įsmeigtas smeigtukas

Atstovauja jums Europos Parlamente

EP nariai atstovauja jums, dirbdami kartu su kitų šalių atstovais Europos Parlamento komitetuose.

Tiek čia, tiek per plenarinį posėdį jie balsuos už centro dešines politines nuostatas, dėl kurių buvo susitarta mūsų frakcijoje ir kurios buvo įtvirtintos mūsų politinėje programoje.

ELP frakcija buvo pirmoji, sukūrusi formalią struktūrą ryšių su ELP partijomis stiprinimui nacionaliniuose parlamentuose.

Mes esame įsitikinę, kad mūsų politinis dialogas su nacionalinių frakcijų parlamentarais leidžia mums padėti Europos Sąjungai geriau atstovauti savo piliečių interesams. Be to, jis taip pat stiprina mūsų prioritetų ir iniciatyvų Europos Parlamente pagrįstumą.

Dirbdami kartu mes leidžiame geresnius įstatymus, mažiname atskirtį su piliečiais ir stipriname Europos demokratiją.