Affarijiet barranin

Inħarsu lil hinn mill-fruntieri tal-Ewropa

Il-Grupp ta' Ħidma tagħna dwar l-Affarijiet Barranin jinfluwenza l-politika barranija u ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Dan iħejji rapporti dwar kif jintefqu l-fondi Ewropej u jappoġġja lill-Parlament Ewropew f'deċiżjonijiet dwar ftehim internazzjonali. Dan mexxa l-isforzi tal-UE biex jiġu żgurati l-fruntieri esterni tal-UE, filwaqt li jinsisti u jaħdem b'mod attiv fuq il-ħolqien tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża u l-liberalizzazzjoni tal-viża. Il-Balkani tal-Punent huma wkoll prijorità għalina. Irridu nintegrawhom fl-UE bl-inkoraġġiment tar-riformi biex jiġu żgurati l-istat tad-dritt u sistema ġudizzjarja indipendenti, filwaqt li titkompla l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Chairperson

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Il-Kumitati f'dan il-Grupp ta' Ħidma

Affarijiet Barranin

It-tisħiħ tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi Il-Kumitat jeżamina mill-qrib il-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terz...

Drittijiet tal-Bniedem

Id-drittijiet tal-bniedem ikunu fuq quddiem nett tal-politika L-Unjoni Ewropea hija impenjata li tappoġġja d-demokrazija u d-drittijiet tal-b...

Kummerċ Internazzjonali

Politika kummerċjali b'kuxjenza It-Trattat ta' Lisbona jagħti lill-Parlament Ewropew (PE) rwol deċiżiv fid-definizzjoni tal-politika kum...

Sigurtà u d-Difiża

Tinżamm l-istabbiltà fil-viċinat tal-UE F'termini prattiċi, dan il-kumitat jassisti lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin dwar kwi...

Żvilupp

Ninfluwenzaw l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE Fuq nota prattika, dan il-kumitat huwa responsabbli biex jiddeċiedi l-baġit għan-nefqa tal-għajnuna tal-UE, u jissor...

Pożizzjoni relatata

Affarijiet barranin

Related Position Papers

Kuntatt