committee

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Tiesību aizsardzība Eiropā un ārpus tās

Komitejas kompetencē ietilpst arī jautājums par migrāciju un patvērumu. ETP grupa pieprasa taisnīgāku sadali un kopīgu atbildību ES dalībvalstu starpā attiecībā uz patvēruma meklētājiem un aicina Eiropas Komisiju papildināt pašreizējo sistēmu ar saistošu mehānismu.

Tāpat komiteja rūpējas par datu aizsardzību un privātumu digitālajā laikmetā un par kopējo robežu pārvaldību. PPE grupa stingri uzstāj, lai tiktu nodrošināta spēcīga datu aizsardzība ES iedzīvotājiem, kā arī juridiskā noteiktība un uzticēšanās uzņēmumiem, sekmējot vispārējo mērķi uzlabot ES konkurētspēju. Jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), ko PPE grupa atbalsta, atdod eiropiešiem kontroli pār to personas datiem.