Pozicijos dokumentas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje

10.03.2016

Pozicijos dokumentas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje

Leidinys picture

Bet kurioje demokratinėje valstybėje piliečių dalyvavimą, informacija pagrįstą pilietiškumą ir pagrindinę teisę į žodžio ir informacijos laisvę galima užtikrinti tik garantuojant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. ELP frakcija pakartoja, kad yra įsipareigojusi laikytis ES pagrindinių teisių chartijos ir ES sutarties nuostatų, kuriomis užtikrinama pagarba šiems principams. ELP frakcijos nuomone, tiek internetinė, tiek neinternetinė žiniasklaida yra svarbiausias informacijos šaltinis ir reikšmingas Europos demokratijos stiprinimo veiksnys, nes skatina viešąją nuomonę. UNESCO konvencijos požiūriu, žodžio laisvė nepaprastai svarbi ir kultūrų įvairovei.

Žiniasklaidos sektorius atlieka svarbų ekonominį, socialinį ir kultūrinį vaidmenį ES. Europoje veikia stipri žiniasklaidos pramonė, užtikrinanti augimą ir darbo vietų kūrimą bei atliekanti svarbų vaidmenį teikiant informaciją apie europietišką gyvenimo būdą, istoriją, kultūrą ir vertybes visame pasaulyje. Kiekvienoje valstybėje narėje žiniasklaidos sektorius susiduria su skirtingomis grėsmėmis, iššūkiais ir galimybėmis. Vis dėlto pastarųjų politinių įvykių kontekste ES yra diskusijų apie pagarbą žiniasklaidos pliuralizmui ir laisvei, jų apsaugą ir skatinimą Europoje priešakyje.

Žiniasklaidos sektoriaus iššūkiai skaitmeniniame amžiuje

Naujųjų technologijų ir interneto poveikis žiniasklaidos pliuralizmui

 • Naujosios technologijos skatina kurtis naujas žiniasklaidos formas (platinimo ir filtravimo mechanizmus, pavyzdžiui, interneto paieškos sistemas) ir keičia žiniasklaidos vartojimo modelius (nuo naršymo žiniatinklyje iki specialios informacijos atsiuntimo tiesiai į piliečio paskyrą socialiniame tinkle), žmonių santykį su žiniasklaida (mobilioji prieiga) bei tai, kaip jie derina įvairius komunikacijos kanalus (televiziją, radiją, internetą, spaudą, tinklaraščius, socialinę žiniasklaidą).
 • Neturėtų būti nuvertinama naujųjų žiniasklaidos technologijų nauda žiniasklaidos pliuralizmui ir laisvei: dėl interneto smarkiai sumažėjo gamybos ir platinimo kainos bei atsirado daugybė naujų žurnalistikos ir žiniasklaidos paslaugų formų. Nauji veikėjai skina kelią naujiems verslo modeliams. Vartotojų pasirinkimui prieinama didesnė naujų šaltinių įvairovė. Dėl interneto sparčiai auga ir vietos turinio kūrimas.
 • Be to, internetas atveria galimybes ir mažina kliūtis įsitraukti pageidaujančioms naujoms žiniasklaidos organizacijoms ar asmenims.

Informacijos kokybė, galimybė ją gauti ir ja naudotis

 • Nors prieinamų kūrinių, šaltinių ir nuomonių toli gražu netrūksta, laikomasi nuomonės, kad medžiagos kokybė prastesnė nei anksčiau: kai kurių netradicinių socialinės žiniasklaidos šaltinių medžiagą piliečiai laiko ne tokia patikima ir ne taip griežtai tikrinama, kaip tradicinės žiniasklaidos atveju.
 • Kintantys finansavimo modeliai – nemažas iššūkis kokybiškai žurnalistikai. Viena iš problemų, su kuriomis kokybiška žurnalistika susiduria šiandien, yra tai, kad profesionalius žurnalistus keičia ne taip brangiai apmokami samdomi darbuotojai.
 • Atsakingos ir patikimos žurnalistikos svarba didžiulė. Žurnalisto pareiga – patikrinti informaciją, kurią jis teikia visuomenei. Apytikslė arba nepatikrinta / vienašališka tendencinga informacija, dėl kurios gali mažėti piliečių pasitikėjimas nepriklausoma žiniasklaida, negali tapti grėsme žiniasklaidos laisvei. Riba tarp atsakingos žurnalistikos ir socialinių tinklaraštininkų ar anoniminių veikėjų gerokai išsitrynė. Atsižvelgdama į tai, ELP frakcija atkreipia dėmesį į redaktorių atsakomybės vaidmenį bei tradicinės ir naujosios žiniasklaidos pareigą.
 • Nepaprastai svarbu vystyti žmogaus gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, kad jis galėtų kritiškai vertinti ir analizuoti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją. Vis labiau plintant skirtingiems žiniasklaidos modeliams, įskaitant socialinę žiniasklaidą, vartotojas nuo pat mažens turi gebėti naudotis žiniasklaidos priemonėmis. ELP frakcija ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šioje srityje.
 • Naujame skaitmeniniame kontekste turi būti įmanoma lengviau naudotis įvairiomis internetinėmis paslaugomis.
 • Žurnalistai vis dažniau naudojasi duomenų žurnalistika informacijai gauti ir patikrinti, o tai įrodo, kad duomenys gali būti svarbūs viešajam interesui. Visgi duomenys turi likti priemone siekti tikslo, taigi žurnalistai nėra atleidžiami nuo pareigos užtikrinti jų kokybę ir juos tikrinti, kai šie duomenys naudojami ir atliekama būtinoji jų analizė.

Nauji verslo modeliai naujomis žiniasklaidos sąlygomis

 • Naujosios technologijos keičia tradicinius žiniasklaidos verslo modelius, taigi nemažai žiniasklaidos organizacijų daliai nelengva išgyventi finansiškai. Pereinant nuo vienos prie kitos struktūros verslo modelio neturėtų nukentėti pliuralizmas; tradicinės ir naujosios žiniasklaidos veikėjai turi toliau klestėti ir būti aktyvūs.
 • Internete reklama vis dažniau būna tikslinė, o iš jos gaunamos pajamos tampa vis labiau standartinės – daugiausia skaitmeninių tarpininkų naudai. Tai reiškia, kad žiniasklaidos tarnybos turi teikti naujus inovatyvius pasiūlymus. Būtina užtikrinti naujų konkurencingų reklamos būdų atsiradimą.
 • Nauji vartotojų įpročiai, didėjanti konkurencija ir sunkumai užtikrinant intelektinės nuosavybės teises (INT) lėmė tai, kad finansuoti naujienų žiniasklaidą vien iš pardavimo gaunamomis lėšomis tampa vis sudėtingiau.
 • ELP frakcija pripažįsta, jog žiniasklaidos sektorius, pavyzdžiui, leidėjai ar transliuotojai, daug investavo į naujus verslo modelius, kad užtikrintų piliečiams didelę naujienų, nuomonių ir informacijos pasiūlą tiek spaudoje, tiek skaitmeninėje erdvėje, įskaitant apmokamus pasiūlymus, naujus reklamos būdus ir patrauklius pasiūlymus naudojantis interneto svetainėmis, išmaniaisiais telefonais bei planšetinių kompiuterių programomis.

Pozityvios priemonės ir veiksmai žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui skaitmeniniame amžiuje skatinti

Finansinio gyvybingumo ir tvarumo užtikrinimas: pajamos iš reklamos, INT ir PVM

 • Didelį susirūpinimą ELP frakcijai kelia tai, kad kai kurie žinių agregatoriai ir paieškos sistemos, kurių veikla vykdoma naudojant teisių turėtojų turinį, tačiau neprisidedant prie jo kūrimo ir neužtikrinant sąžiningo atlygio kūrėjams, trukdo augti tradicinei žiniasklaidai skaitmeninėje rinkoje. ELP frakcija pritaria, kad būtų išaiškintas šių platformų ir turinio teikėjų teisinis statusas, vaidmuo ir atsakomybė.
 • ELP frakcija ragina priimti lankstesnes reklamos taisykles visapusiškai užtikrinant vartotojų ir jaunimo apsaugą.
 • ELP frakcija mano, kad, siekiant apsaugoti turinį internete, būtina veiksmingai užtikrinti INT.
 • ELP frakcija norėtų, kad būtų sukurta ES PVM sistema, kuri būtų taikoma laikraščiams ir žurnalams ir pagal kurią nebūtų diferencijuojami fiziniai ir skaitmeninio formato leidiniai, kartu užtikrinant, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į technologijų plėtrą.

Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo gynimas užtikrinant nepriklausomą žiniasklaidos valdymą

 • Nepaprastai svarbu, kad būtų apsaugomos nepriklausomos institucijos ir užtikrinama griežta nepriklausoma audiovizualinės žiniasklaidos priežiūra, siekiant užkirsti kelią nederamam valstybės ir verslo kišimuisi. Valstybė pirmoji turėtų užtikrinti savo nešališkumą. Šiuo požiūriu ELP frakcija visapusiškai pritaria Komisijos nario G. Oettingerio iniciatyvai nustatyti bendrus ES standartus ir ragina nedelsiant juos priimti.
 • ELP frakcija pritaria, kad atliekant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą būtų labiau atsižvelgiama į technologinius pokyčius kintančioje žiniasklaidos aplinkoje, apimant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas – nesvarbu, kaip jos perduodamos.
 • ELP frakcija atkreipia dėmesį į tai, kad visuomeninės žiniasklaidos priemonių (visuomeninių transliuotojų) vaidmuo nepakeičiamas. Būdamos finansiškai nepriklausomos nuo privačių šaltinių, jos gali teikti kokybiškas ir nešališkas informavimo paslaugas visuomenei. Būtina užtikrinti ir išsaugoti jų nepriklausomybę nuo politinio kišimosi. ELP frakcija primena, kad nacionalinės valdžios institucijos turi pareigą užtikrinti valstybinės ir privačios žiniasklaidos pusiausvyrą, paisyti kokybiškos žiniasklaidos sąlygų ir užtikrinti visapusišką žurnalistų nepriklausomumą bei jų šaltinių apsaugą.
 • ELP frakcija pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse žiniasklaida nepaprastai asimetriška, o tai didelis nepatogumas visuomenei.
 • ELP frakcija ragina ES ir Europos Tarybą bendradarbiauti žiniasklaidos laisvės srityje, ypač stiprinant Europos audiovizualinę observatoriją.

Bendrosios Europos žiniasklaidos paslaugų rinkos kūrimas

 • Internetinių ar skaitmeninių publikacijų – knygų, laikraščių, žurnalų ar netgi duomenų bazių – kūrimas aktualus visiems leidybos pramonės pasektoriams, tačiau, norint palengvinti naudojimąsi jais Europoje, turi būti pagerintas jų sąveikumas, perkeliamumas ir prieinamumas užsienyje. Išsprendus šiuos klausimus, tarpvalstybinis žiniasklaidos paslaugų startuolių augimas praturtintų žiniasklaidos paslaugų ekosistemą ir paskatintų augimą bei darbo vietų kūrimą.
 • Žiniasklaidos konvergencija reiškia, kad tradicinių tarnybų ir naujųjų veikėjų teisės ir pareigos turi būti panašios; ši nuostata turi būti visapusiškai įtraukta į Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą.
 • ELP frakcija ragina nustatyti būtiniausias bendras ES taisykles, kurios apimtų tokias sritis, kaip europietiškų kūrinių reklama, populiarinimas ir nepilnamečių apsauga.

Žiniasklaidos koncentracija: skaidresnio žiniasklaidos valdymo skatinimas

 • ELP frakcija įspėja vengti perteklinio žiniasklaidos reglamentavimo, nes, kaip žinoma, jis neproduktyvus ir gali pakenkti žiniasklaidos pliuralizmui.
 • Tačiau žiniasklaidos valdymas turi būti skaidrus, ir nacionalinės reguliavimo tarnybos turi ypač atidžiai stebėti šį aspektą, atsižvelgdamos į jo vaidmenį užtikrinant žiniasklaidos pliuralizmą.
 • Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas skaidrumui ir technologijų platformų, kuriomis kontroliuojama vartotojų prieiga prie skaitmeninio turinio, dominavimui rinkoje. ELP frakcija atkreipia ypatingą dėmesį į ES konkurencijos teisės svarbą ir pabrėžia, kad nepaprastai svarbu užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms šalinant trukdžius.

Žodžio laisvė ir kitos pagrindinės teisės: reikiamos pusiausvyros užtikrinimas

 • Neapykantą kurstanti kalba: neapykantą kurstančios kalbos – ypač prieš spaudos ir žodžio laisvę – gausėjimas internete kelia susirūpinimą: ji beveik visada anonimiška, sudaro grėsmės įspūdį arba baugina ir stigmatizuoja asmenis ar grupes, į kurias yra nukreipta. Dėl šios neraminančios tendencijos tenka spręsti ypač svarbius uždavinius, susijusius su baudžiamuoju persekiojimu už tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui, už terorizmo skatinimą ir kurstymą, rasizmą ar smurtą, įskaitant patyčias elektroninėje erdvėje. Siekiant kovoti su šia neapykantą kurstančia kalba, būtina stiprinti bendradarbiavimą su interneto platformomis, tačiau jokiu būdu nepakenkiant pagrindinei teisei į žodžio laisvę.
 • Nekaltumo prezumpcija: tiriamoji žurnalistika – svarbi mūsų visuomenėje priemonė norint vartotojui teikti skaidrią ir kokybišką informaciją. Tyrimo tikslumas ir išbaigtumas bei jo paskelbimas netgi dar svarbesni, kai informuojama apie teismo procedūras, tad proceso baigtis jokiu būdu negali būti prognozuojama. Nekaltumo prezumpcija – pagrindinė kaltinamojo, kuriam taip pat būtina apsauga nuo žiniasklaidos ir bet kurio formato jos publikacijų, ypač internete, teisė.
 • Internetinės provokacijos: žodžio laisvę internete lydi nauja hibridinio karo forma – internetinės provokacijos. Tai pavojinga priemonė, naudojama siekiant manipuliuoti viešąja nuomone: internetiniuose komentaruose skelbiama įžeidžiama fiktyvi informacija labai opiomis jos vartotojams temomis, taigi ji gali padaryti stiprų neigiamą poveikį labai dideliam žmonių skaičiui.
 • Žodžio ir saviraiškos laisvė yra pagrindinė teisė, kuria neturėtų būti piktnaudžiaujama kaip priedanga minėtajai veiklai.