Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat

Kansalaisten asiat etusijalle

Valiokunta pyrkii osaltaan parantamaan myös eurooppalaisten poliittisten ryhmien ja säätiöiden sääntelyä. Se valvoo EU:n perussopimusten täytäntöönpanoa ja arvioi unionin ja sen toimielinten toimintaa. Lisäksi valiokunta käsittelee EU:n toimielinten välisiä suhteita, niitä sääteleviä sopimuksia sekä uuden jäsenvaltion unioniin liittymisen – tai Brexitin tapauksessa unionista eroamisen – seurauksia toimielimille.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyrkii myös lisäämään yleistä luottamusta EU:hun ottamalla kansalaisten asiat paremmin huomioon. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentin vaaleja koskeva vaalimenettely on keskeisellä sijalla.

EPP-ryhmä oli liikkeellepaneva voima, kun parlamentin jäsenten valintaa koskevia sääntöjä uudistettiin hiljattain. Kyseessä oli ensimmäinen vaaleja koskevaan säädökseen tehty muutos säädöksen hyväksymisen jälkeen vuonna 1976. Uusi laki mahdollistaa postiäänestyksen ja sähköisen äänestämisen sekä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan vaalien avoimuutta ja luottamusta vaaleja kohtaan. Uusi laki myös vahvistaa tietämystä vaalien eurooppalaisesta luonteesta lisäämällä tietämystä ehdokkaan yhteydestä eurooppalaiseen poliittiseen puolueeseen.

Valiokunnan muita tärkeitä toiminta-aloja ovat uuden eurooppalaisten poliittisten puolueiden ohjesäännön toteuttaminen ja yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Oikeus- & sisäasiat

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result