EU:n eettistä elintä koskeva nykyinen suunnitelma rikkoo oikeusvaltioperiaatetta

13.03.2024 18:44

EU:n eettistä elintä koskeva nykyinen suunnitelma rikkoo oikeusvaltioperiaatetta

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
etiikka

EPP-ryhmä arvostelee voimakkaasti Euroopan unionin eettisen elimen perustamisesta hiljattain käytyjen neuvottelujen tulosta ja kehottaa kaikkia Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä hylkäämään sopimuksen ja perustamaan sen sijaan standardointielimen.

"Eettistä elintä koskeva sopimus sellaisena kuin se on neuvoteltu, on huonosti laadittu. Uudelta toimielimeltä puuttuu oikeusperusta perussopimuksissa, minkä vuoksi sen päätöksiä voidaan riitauttaa tuomioistuimessa. Neuvosto, joka on yksi EU:n tärkeimmistä lainsäätäjistä, ei ole sopimuksen sisällön alainen. Toimielimellä on oma-aloitteinen toimivalta ilman parlamentaarista valvontaa, mikä rikkoo vapaata mandaattia ja oikeusvaltioperiaatetta", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Sven Simon, PPE-ryhmän perustuslakiasioiden tiedottaja.

"Elimen sihteeristön sijoittaminen komission alaisuuteen kääntää ylösalaisin perustuslaillisen vallanjaon periaatteen ja vaarantaa EU:n lainsäädäntövallan riippumattomuuden. Käytännössä näin perustetaan lainsäätäjien kurinpitokamari. Kun otetaan huomioon joissakin jäsenvaltioissa parhaillaan käytävät keskustelut oikeusvaltioperiaatteesta, tämä luo vaarallisen ennakkotapauksen ja voi toimia mallina parlamenttien heikentämiselle koko unionissa. Sopimus on rintamahyökkäys Euroopan parlamenttia vastaan sisältäpäin. EPP-ryhmä kehottaa kaikkia poliittisia ryhmiä hylkäämään sopimuksen ja perustamaan sen sijaan normeja määrittelevän elimen. Sääntöjen noudattamisen on välttämättä oltava riippuvainen oikeudellisesta menettelystä ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta", Simon korostaa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö