Anna 0,25 prosenttia BKT:stä Ukrainan voittoa varten.

17.04.2024 11:38

Anna 0,25 prosenttia BKT:stä Ukrainan voittoa varten.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Ukraina [nid:111647]

Ukrainan on voitettava. Venäjä on voitettava. Rauha on palautettava. Euroopan on vahvistettava turvallisuuttaan ja puolustustaan. Tämän saavuttamiseksi läntisten demokratioiden olisi käytettävä 0,25 prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilaalliseen apuun Ukrainalle. Tätä on vaadittu EPP-ryhmän tänään hyväksymässä uudessa kannanotossa.

Asiakirjassa korostetaan, että vain jatkuva transatlanttinen yhtenäisyys ja päättäväisyys Ukrainalle annettavassa sotilaallisessa tuessa voi pysäyttää sodan ja estää Venäjän tulevat hyökkäykset. Siksi siinä kehotetaan EU:ta ja Natoa laatimaan selkeä, yhteinen suunnitelma Ukrainan voittamiseksi, johon sisältyy EU:n ja Naton tasolla todellisia velvoitteita antaa pitkäaikaista ja keskeytymätöntä sotilaallista tukea ja EU:n tasolla vastuu tällaisen suunnitelman toteuttamisesta EU:n jäsenvaltioissa. Se arvioi, että Ukrainan auttamiseksi Venäjän kukistamisessa EU:n ja Naton tuen on oltava vuosittain yli 0,25 prosenttia länsimaiden yhteenlasketusta BKT:sta.

"Kriittiset ajat vaativat rohkeita päätöksiä, eivätkä ne jätä tilaa epäröinnille. Kaksi vuotta sitten hyvin harva uskoi, että Ukraina voisi voittaa ja estää venäläisiä pääsemästä Kiovaan. Mutta se tapahtui. Hyvin harva uskoi myös, että Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyys olisi edes mahdollista. Viimeaikaiset päätökset aloittaa EU:n jäsenyysneuvottelut ja suunnitella Nato-jäsenyyttä ovat kuitenkin konkreettinen todiste siitä, että tämä on muuttumassa todellisuudeksi. Laaja demokraattinen yksimielisyys on säilytettävä, kun kyse on sotilaallisesta, taloudellisesta ja poliittisesta tuesta. Se on helpompaa, jos ymmärrämme, että Ukraina ei ainoastaan tarvitse meitä, vaan me tarvitsemme Ukrainaa. Sekä EU:ssa että Natossa. Ukrainan voitto on tae siitä, että EU geopoliittisena projektina voi jatkua", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Rasa Juknevičienė, EPP-ryhmän ulkoasioista vastaava varapuheenjohtaja.

"Luvut puhuvat puolestaan: taloudellisesta vahvuudestamme huolimatta emme ole onnistuneet mobilisoimaan talouksiamme voiton edellyttämässä määrin. Yksi syy tähän on se, että sotilaallinen tukemme tulee yksittäisiltä, vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltioilta. Siksi meidän on tehtävä enemmän ja toimittava kollektiivisesti. EU:n jäsenvaltioiden yksittäiset päätökset olisi korvattava yhteisellä poliittisella tahdolla ja aidolla EU:n suunnitelmalla Ukrainan voittamiseksi, joka kattaa kaikki sen tarpeet, ei vain ampumatarvikkeet. Suunnitelmaan pitäisi sisältyä myös sitoumus antaa Ukrainalle vuosittain 100 miljardia euroa sotilaallista apua EU:n ja Yhdysvaltojen rahoitusvaroista tai että jokainen jäsenvaltio antaa Ukrainalle sotilaallista tukea 0,25 prosenttia bruttokansantuotteesta - tämä riittäisi Ukrainan voittoon", lisää Euroopan parlamentin jäsen Andrius Kubilius.

Koko asiakirja on saatavilla täällä:

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö