EU:n pitäisi boikotoida Vladimir Putinin virkaanastujaisseremoniaa

06.05.2024 14:46

EU:n pitäisi boikotoida Vladimir Putinin virkaanastujaisseremoniaa

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Putin Stalinin päähän

Yhdenkään Venäjälle akkreditoidun EU:n ja sen jäsenvaltioiden diplomaattisen edustajan ei pitäisi osallistua Vladimir Putinin tulevaan virkaanastujaisseremoniaan Venäjän presidentiksi. EPP-ryhmä odottaa, että kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkoministereille annetaan selkeä ja suoraviivainen suositus tässä mielessä, todetaan EPP-ryhmän jäsenten tänään lähettämässä kirjeessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivalle varapuheenjohtajalle Josep Borrellille.

"Venäjän presidentin "vaalit" olivat epädemokraattiset eikä niillä ole mitään legitimiteettiä, ja siksi Vladimir Putinin presidenttikausi on laiton. Mutta sanojen tarjonta maailmanmarkkinoilla on ylittänyt kysynnän. Nyt tekojen on seurattava. Sen jälkeen, kun olemme päättäneet tunnustaa Venäjän terrorismin tukijavaltioksi, meidän ei pitäisi antaa Vladimir Putinille tilaisuutta käyttää "legitimiteettiään". Siksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden pitäisi boikotoida vihkiäisseremoniaa", korostaa Euroopan parlamentin jäsen ja EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber.

"EU:n diplomaattien osallistuminen Putinin "virkaanastujaisiin" on täysi farssi ja häpeä. Heidän on pakko onnitella häntä "uudelleenvalinnasta" ja taputtaa hänen uusimperialistisille lausunnoilleen, joihin sisältyy avoimia uhkauksia länsimaisia demokratioita kohtaan. Eurooppalaiset ansaitsevat, että heidän diplomaattiensa puolustavat arvojaan paremmin", lisää Andrius Kubilius, Euroopan parlamentin jäsen ja EPP-ryhmän Venäjä-tiedottaja.

Kirjeessä jäsenet kehottavat myös kansainvälistä yhteisöä lopettamaan Vladimir Putinin kutsumisen Venäjän federaation presidentiksi, kun hänen nykyinen toimikautensa päättyy 7. toukokuuta 2024. He myös kehottavat lopettamaan kaiken yhteydenpidon Vladimir Putiniin, koska hänellä ei ole poliittisia tai moraalisia valtuuksia solmia uusia sopimussuhteita Venäjän federaation puolesta ja koska hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen antaman pidätysmääräyksen kohteena, koska hän on vastuussa väitetyistä sotarikoksista Ukrainassa ja Ukrainan kansalaisten, erityisesti lasten, laittomista karkotuksista. He muistuttavat myös, että "vaalit" pidettiin laittomasti miehitetyillä Ukrainan alueilla, mikä rikkoo räikeästi Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja selvästi kansainvälistä oikeutta ja erityisesti YK:n peruskirjaa. "Vaalit" eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset edes Venäjän sisällä. Ne eivät täyttäneet kansainvälisiä vaalien perusvaatimuksia, eikä niillä siten ollut minkäänlaista demokraattista legitimiteettiä.

Vladimir Putinin hallinnon Ukrainan siviileihin kohdistamien hirmutekojen jälkeen Eurppean parlamentti tunnusti jo marraskuussa 2022 Venäjän terrorismin tukijavaltioksi ja vaati hallinnon eristämistä edelleen.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö