Venäjän on maksettava koko lasku Ukrainan tuhosta.

23.04.2024 12:17

Venäjän on maksettava koko lasku Ukrainan tuhosta.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Ukraina (121320)

Kaikki Venäjän jäädytetty omaisuus, ei ainoastaan sen tuottamat voitot, olisi käytettävä Ukrainalle aiheutuneiden sotavahinkojen korvaamiseen. Sen sijaan, että EU turvautuu pelkästään pakotteisiin, sen olisi harkittava myös kansainvälisesti tunnustettuja vastatoimia. Nämä ovat poliittisia välineitä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat takavarikoida jäädytettyjä varoja, joita voidaan käyttää Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Tämä on viesti, jonka PPE-ryhmä haluaa välittää ennen tämänpäiväistä täysistuntokeskustelua Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan voiton ja jälleenrakentamisen tukemiseksi.

"Jokainen päivä tuo Ukrainalle uutta vahinkoa, ja vahinkojen määrä ylittää reilusti ne 400 miljardia euroa, jotka Ukraina on tähän mennessä dokumentoinut. Olisi otettava käyttöön innovatiivinen ja tehokas mekanismi, jotta ukrainalaiset voisivat rakentaa maansa uudelleen. Venäjällä on oikeudellinen velvollisuus korvata Ukrainalle täysimääräisesti sodan aikana aiheuttamansa vahingot", vaatii Euroopan parlamentin Venäjä-puheenjohtaja Andrius Kubilius.

Viimeisimpien arvioiden mukaan EU:ssa parhaillaan harkittavilla toimenpiteillä voitaisiin saada aikaan vain noin 1,7-3,6 miljardia euroa, kun taas jäädytettyjen venäläisten rahoitusvarojen määrä Euroopassa on lähes 300 miljardia euroa. Tämä johtuu siitä, että ehdotettu oikeudellinen mekanismi ei mahdollista takavarikointia valtion varoihin sovellettavan kansainvälisen koskemattomuusperiaatteen vuoksi.

"Poliittinen vastatoimi mahdollistaisi sen, että väliaikaisesti, kunnes Venäjä alkaa jälleen noudattaa kansainvälisen oikeuden sääntöjä, ei otettaisi huomioon valtiollista koskemattomuutta koskevia sääntöjä ja jäädytetyt varat voitaisiin takavarikoida kansallisten sääntöjen mukaisesti hyväksytyillä lainsäädäntö- tai täytäntöönpanosäädöksillä". Yhdysvallat käytti vastaavia mekanismeja Iranin valtion varoja vastaan vuonna 1981 ja Irakin valtion varoja vastaan vuonna 1992 Kuwaitille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi. Yhdysvaltain hallinto aikoo nyt soveltaa samaa mekanismia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen Venäjän jäädytetyn omaisuuden takavarikoimisen", Kubilius selittää .

"On aika tehdä rohkea päätös vastatoimista ja takavarikoida kaikki Venäjän jäädytetyt 300 miljardin euron varat. Hallituksiemme olisi otettava tämä asia asialistalleen, ja Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi esitettävä yleiskatsaus mahdollisista vastatoimista EU:ssa ja kansallisissa oikeusjärjestelmissä", Kubilius lisää.

Kansainvälisen oikeuden ja Yhdistyneiden Kansakuntien suositusten mukaan valtiot voivat käyttää vastatoimia vastauksena toisen valtion kansainvälisesti lainvastaisiin tekoihin . Tavoitteena on saada hyökkääjä noudattamaan oikeudellisia velvoitteitaan.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö