Suojaa kuluttajia virheellisiltä ja rikkinäisiltä tuotteilta.

12.03.2024 13:44

Suojaa kuluttajia virheellisiltä ja rikkinäisiltä tuotteilta.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Älypuhelin syttyi tuleen

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään vihdoin uudet toimenpiteet, joilla kuluttajia suojellaan paremmin viallisista tuotteista aiheutuvilta haitoilta. "Tämä on suuri menestys PPE-ryhmälle. Tarkistetun tuotevastuudirektiivin avulla annamme vahingoittuneille henkilöille kaikkialla Euroopassa mahdollisuuden vaatia korvausta viallisen tuotteen aiheuttamista vahingoista", sanoi Euroopan parlamentin jäsen Pascal Arimont, joka neuvotteli laista oikeudellisten asioiden valiokunnassa.

"Uusi laki helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada korvauksia helpottamalla todistustaakkaa ja sallimalla kollektiiviset oikeussuojakeinot. Kun otetaan huomioon jo voimassa oleva ankara vastuujärjestelmä, talouden toimijan todistustaakkaa oli kuitenkin rajoitettava kohtuullisesti", lisäsi Andreas Schwab, joka oli EPP-ryhmän toinen neuvottelija sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa.

Joulukuussa saavutetulla poliittisella sopimuksella, joka on nyt hyväksytty täysistunnossa, varmistetaan, että yrityksillä on oltava EU:ssa toimiva yritys, joka voidaan saattaa vastuuseen vahingoista - vaikka tuotetta ei olisikaan ostettu EU:ssa. "Myös ohjelmistot, sovellukset ja tekoäly kuuluvat lain soveltamisalaan, jolloin talouden toimijat ovat vastuussa tuotteidensa virheiden aiheuttamista vammoista. Tämä mukautuminen digitalisaatioon, mutta myös kiertotalouteen ja globaaleihin arvoketjuihin, tekee uudesta lainsäädäntökehyksestä tulevaisuudenkestävän", totesi Arimont.

Tarkistettu laki tarjoaa tiettyjä suojatoimia digitaalisella alalla toimiville startup-yrityksille, mikä viime kädessä antaa niille mahdollisuuden jatkaa innovointia. "Pyrimme löytämään huolellisen tasapainon viallisista tuotteista vahinkoa kärsineiden uhrien tarpeiden ja talouden toimijoiden ansaitseman oikeusvarmuuden välillä nykypäivän nopeasti muuttuvilla markkinoilla", Arimont totesi lopuksi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö