Kaitske meediat sekkumise ja Instagrami eest

13.03.2024 9:44

Kaitske meediat sekkumise ja Instagrami eest

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Hunnik ajalehti koos metallist ketiga

"Euroopa meediavabaduse seadus on ajalooline ja põhiline õigusakt meediavabaduse ja demokraatia jaoks Euroopa Liidus," rõhutab Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoni esimees ja selle seaduse üle peetud parlamendi peamine läbirääkija Sabine Verheyen enne esimese ELi määruse lõpphääletust selles valdkonnas.

Liikmesriikidega peetud läbirääkimiste käigus tagas EPP fraktsioon, et toimetajad oleksid oma otsustes sõltumatumad, meediaomand oleks läbipaistvam ja meediavabadust ei piiraks suured platvormid. "See on murranguline saavutus, mis näitab meie võimet saavutada positiivseid muutusi ELi tasandil ja kaitsta meie demokraatiat," lisab Verheyen.

Seadus kohustab liikmesriike austama meediateenuste pakkujate tegelikku toimetamisvabadust ja parandama ajakirjanduslike allikate kaitset. Fraktsioon PPE pooldab seadusliku ajakirjandustegevuse käigus toimuva ajakirjanike pealetungiva jälgimise täielikku keelustamist. Nuhkvara kasutamine sellistel juhtudel peab olema rangelt reserveeritud tõsiste kuritegude ennetamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, mis ei ole seotud ajakirjandusliku tööga ja mis on kohtus iga juhtumi puhul eraldi põhjendatud. Täielik üldine keeld tekitaks aga ohtliku turvaaugu.

Meediavabaduse seadusega luuakse ka uus mehhanism, et takistada väga suuri veebiplatvorme, nagu Facebook, X ja Instagram, meelevaldselt piiramast või kustutamast sõltumatut meediasisu. Meediateenuste pakkujaid teavitatakse sellest, et platvorm kavatseb nende sisu kustutada või piirata, ning neil on 24 tundi aega reageerida (kriisiolukorras lühem aeg).

"See on tunnistus meie pühendumusest vabale ja pluralistlikule meediale. Esimest korda kehtestatakse Euroopa õiguses kaitsemeetmed ajakirjanike ja meedia kaitsmiseks," lõpetab Verheyen.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave