Lidská práva

Lidská práva: naše piorita

Evropská unie je podporuje v rámci svých vnějších vztahů demokracii a lidská práva v souladu se svými základními zásadami, kterými jsou svoboda, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právní stát. Úkolem tohoto podvýboru je napomáhat Výboru pro zahraniční věci v záležitostech týkajících se lidských práv, ochrany menšin a prosazování demokratických hodnot ve třetích zemích v Evropě i mimo ni.

Prosazování lidských práv

Úkolem podvýboru je monitorovat diskuse a konzultace EU se třetími zeměmi o lidských právech. Každoročně vysílá delegace do různých míst v Evropě i mimo ni, aby tam sledovaly stav dodržování lidských práv a jednaly se zástupci nejrůznějších zúčastněných stran.

Od roku 1988 uděluje Evropský parlament každoročně Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, aby ocenil úsilí vynaložené na obranu lidských práv a základních svobod a v boji proti útlaku a nespravedlnosti. Za třicet let existence tohoto ocenění jej získala celá řada osob, které na cenu navrhl poslanecký klub ELS. V posledních letech to byla demokratická opozice ve Venezuele, kubánští disidenti, zástupce běloruské opozice a představitelé arabského jara.

Zprávy v jednání

No result

Související dokumenty

Zahraniční věci

Další informace

No result