Přizpůsobit evropský rybolov budoucnosti

18.01.2024 9:01

Přizpůsobit evropský rybolov budoucnosti

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Rybář

Skupina EPP chce, aby byla společná rybářská politika EU (SRP) reformována a přizpůsobena současným výzvám, jako je dekarbonizace a generační obnova.

Evropský parlament dnes bude hlasovat o zprávě o budoucnosti společné rybářské politiky EU (SRP). Text zdůrazňuje nutnost dosáhnout opětovného vyvážení různých cílů SRP posílením socioekonomického rozměru a potravinové bezpečnosti SRP a zajištěním toho, aby evropští rybáři zůstali mezinárodně konkurenceschopní.

"Odvětví rybolovu a akvakultury hrají strategickou roli při zajišťování potravinové bezpečnosti, evropské zelené dohody a dosahování cílů udržitelného rozvoje. Přesto současná SRP dostatečně nezohledňuje socioekonomické aspekty a aspekty zásobování potravinami," říká poslanec Evropského parlamentu za skupinu EPP Gabriel Mato, který zprávu Parlamentu vypracoval.

Zpráva vyzývá k posouzení a případné reformě SRP, aby se přizpůsobila novým výzvám. "Odvětví rybolovu a celý hodnotový řetězec mořských plodů prošly od přijetí SRP v roce 2013 několika bezprecedentními výzvami, včetně brexitu, pandemie COVID-19 a energetické krize. Současná SRP neposkytuje dostatečné nástroje k zajištění odolnosti a konkurenceschopnosti odvětví, a proto je třeba ji reformovat, aby se přizpůsobila novým výzvám," uvádí Mato.

Text rovněž zdůrazňuje, že pro SRP je důležité začlenit regionální tradice a zároveň úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami, jako jsou cechy a kofradia, a vyzývá příští Evropskou komisi, aby měla komisaře, který se bude věnovat výhradně rybolovu.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 179 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace