Спрете промиването на околната среда

11.03.2024 14:38

Спрете промиването на околната среда

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Жена пазарува в супермаркет

Групата на ЕНП иска компаниите да декларират справедливо дали продаваните от тях продукти са екологични или не. "Искаме да спрем "зеленото измиване". Ако компаниите продават "зелени" продукти, те трябва да имат прозрачна платформа за това. Ако не го правят, не трябва да твърдят обратното", заявиха членовете на ЕП Арба Кокалари и Перниле Вайс, които договориха закона за зелените претенции от името на Групата на ЕНП. Новият закон, който установява правила за екологичните твърдения на компаниите за техните продукти, ще бъде гласуван в пленарната зала на Европейския парламент във вторник.

За Групата на ЕНП е важно да се гарантира, че европейските компании няма да бъдат прекалено обременени в този процес. "Улеснихме използването на екологични етикети и спряхме предварителното одобряване на всяка една екологична претенция. Позволявайки на дружествата да предявяват претенции въз основа на зелени етикети и създавайки ускорена процедура за прости и често срещани претенции, ние постигнахме значителни ползи както за климата, така и за предприятията", подчерта Кокалари.

"Със Закона за зелените претенции всички европейски потребители ще могат да се доверяват на зелените претенции, които срещат на вътрешния пазар. А дружествата, които правят необходимите инвестиции за намаляване на въздействието на своите продукти или услуги върху климата или околната среда, ще имат увереността, че могат да използват своите твърдения на единния пазар, намалявайки риска да бъдат обвинени в "greenwashing"," обясни Вайс.

Новите правила ще включват допълнителен срок от 12 месеца за малките предприятия, преди да трябва да се съобразят с тях, а за микропредприятията спазването им ще бъде доброволно.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 178 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание