Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU

V praksi ta odbor pomaga Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropsko varnostno in obrambno politiko. Odgovoren je za preverjanje nosilcev odločanja na področju varnosti in obrambe. Prav tako podpira prispevek EU k ohranjanju miru in stabilnosti na Balkanu, južnem Kavkazu, v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Ta pododbor se osredotoča predvsem na vojaška in obrambna vprašanja.

Prizadevanja za evropsko obrambno unijo

Skupina ELS odločno vztraja pri svojih zahtevah, da institucije EU in države članice izpolnijo svoje zaveze za povečanje varnosti evropskih državljanov. Verjamemo, da morajo države članice EU izkoristiti sinergijske učinke, ki so posledica boljšega sodelovanja in usklajevanja na področju obrambe. Navsezadnje moramo biti za zagotovitev miru pripravljeni na hitro in odločno ukrepanje, kar bomo najbolje izvedli s prihodnjo evropsko obrambno unijo.

Močno smo se zavzemali za vzpostavitev evropske obrambne unije, kjer bi se države članice strateško uskladile in delile skupno razumevanje groženj, da bi razvile skupne zmogljivosti za spremljanje razmer. Pripravili smo načrt za njeno prihodnje delovanje in si bomo tudi v prihodnje prizadevali za načrt z realističnimi in praktičnimi koraki na poti k njeni vzpostavitvi. Prav tako smo zagotovili 500 milijonov EUR finančnih sredstev EU za skupne raziskave na področju obrambe.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Ostali povezani dokumenti

No result