Pravne zadeve

Varstvo evropskega prava in zaščita pravic evropskih državljanov

Odbor je pristojen tudi za statut poslancev Evropskega parlamenta in kadrovske predpise, v katerih so med drugim določeni privilegiji in imunitete poslancev ter način preverjanja veljavnosti njihovih mandatov. Prav tako sprejema ukrepe na področju pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah, se ukvarja z okoljsko odgovornostjo in sankcijami proti okoljskemu kriminalu ter zagotavlja, da so s pravnega vidika zaščitene pravice in pristojnosti Evropskega parlamenta.

Kar zadeva intelektualno lastnino, si odbor močno prizadeva, da bi sprememba pravil EU o blagovnih znamkah, poslovne skrivnosti in prihodnost avtorskih pravic ustrezale potrebam evropskih podjetij in državljanov. Na področju prava gospodarskih družb je prednostna naloga odbora zagotoviti, da nova pravila o insolventnosti prestanejo preizkus in da novi predlogi o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom podprejo čedalje večje število malih in srednjih podjetij v Evropi.

Hkrati se odbor še naprej osredotoča na državljane, družine in podjetja, in sicer z bližajočim se pregledom mednarodne zasebne zakonodaje o zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (vključno z ugrabitvijo otroka) ter s postopkom v sporih majhne vrednosti.

Odbor prav tako pomaga Parlamentu pri sprejemanju stališča o številnih zahtevnih pravnih vprašanjih, prispevkih nacionalnih parlamentov in branjenju interesov Parlamenta na sodišču.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Pravne in notranje zadeve

Ostali povezani dokumenti

No result