122393
THEMATIC

Responsabilizarea Europei: O viziune pentru securitatea energetică și materiile prime critice

În centrul viziunii Grupului PPE privind energia se află un angajament de neclintit față de un peisaj energetic accesibil, durabil și sigur. Recunoaștem rolul esențial pe care îl joacă energia în stimularea creșterii economice și în menținerea locurilor de muncă. Pe măsură ce trecem prin provocări precum prețurile ridicate ale energiei, lanțurile de aprovizionare perturbate și tranziția către neutralitatea climatică, înțelegem că este urgent să acționăm.

Dorim o reformă cuprinzătoare a politicii energetice europene, care să garanteze că dependențele sunt reduse la minimum, iar infrastructura critică rămâne sub control european. Pledăm pentru un mix energetic diversificat, cu un accent puternic pe extinderea surselor de energie regenerabilă pentru a reduce costurile și a promova neutralitatea climatică pe termen lung.

Tranziția digitală și ecologică nu va funcționa fără acces la materiile prime critice. O politică credibilă și strategică privind materiile prime trebuie să ne sporească aprovizionarea din surse fiabile. Am îmbunătățit procedurile de acordare a licențelor, am inclus o mai bună politică de reciclare și de gestionare a deșeurilor și am împiedicat restricții suplimentare pentru mineritul intern. Dorim, de asemenea, să îmbunătățim parteneriatele cu țări terțe de încredere.

Responsabilizarea Europei: O viziune pentru securitatea energetică și materiile prime critice

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală

Știri

Videoclipuri