122393
THEMATIC

Styrkelse af Europa: En vision for energisikkerhed og kritiske råstoffer

Kernen i EPP-Gruppens vision om energi er et urokkeligt engagement i et energilandskab, der er økonomisk overkommeligt, bæredygtigt og sikkert. Vi anerkender den centrale rolle, som energi spiller for at skabe økonomisk vækst og bevare arbejdspladser. Mens vi navigerer gennem udfordringer som høje energipriser, forstyrrede forsyningskæder og overgangen til klimaneutralitet, forstår vi, hvor meget det haster med at handle.

Vi ønsker en omfattende reform af den europæiske energipolitik, der sikrer, at afhængigheder minimeres, og at kritisk infrastruktur forbliver under europæisk kontrol. Vi går ind for et mangfoldigt energimix med stor vægt på at udbygge vedvarende energikilder for at reducere omkostningerne og fremme klimaneutralitet på lang sigt.

Den digitale og grønne omstilling vil ikke fungere uden adgang til kritiske råstoffer. En troværdig og strategisk råvarepolitik skal øge vores forsyning fra pålidelige kilder. Vi har forbedret licensprocedurerne, inkluderet en bedre genanvendelses- og affaldshåndteringspolitik og forhindret yderligere restriktioner for indenlandsk minedrift. Vi ønsker også at forbedre partnerskaber med pålidelige tredjelande.

Styrkelse af Europa: En vision for energisikkerhed og kritiske råstoffer

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven

Nyheder

1 / 1

Videoer