122393
THEMATIC

Овластяване на Европа: Визия за енергийна сигурност и критични суровини

В основата на визията на Групата на ЕНП за енергетиката стои непоколебимият ангажимент към енергийния пейзаж, който е достъпен, устойчив и сигурен. Ние признаваме ключовата роля, която енергията играе за стимулиране на икономическия растеж и запазване на работните места. Докато се справяме с предизвикателства като високите цени на енергията, нарушените вериги за доставки и прехода към неутралност по отношение на климата, ние разбираме, че е необходимо да се предприемат спешни действия.

Искаме цялостна реформа на европейската енергийна политика, която да гарантира, че зависимостите са сведени до минимум и критичната инфраструктура остава под европейски контрол. Ние се застъпваме за разнообразен енергиен микс, със силен акцент върху разширяването на възобновяемите енергийни източници, за да се намалят разходите и да се насърчи климатичната неутралност в дългосрочен план.

Цифровият и екологичният преход няма да се осъществят без достъп до критични суровини. Една надеждна и стратегическа политика за суровините трябва да увеличи доставките ни от надеждни източници. Подобрихме лицензионните процедури, включихме по-добра политика за рециклиране и управление на отпадъците и предотвратихме допълнителни ограничения за местния добив. Също така искаме да подобрим партньорствата с надеждни трети държави.

Овластяване на Европа: Визия за енергийна сигурност и критични суровини

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия

Новини

Видеоклипове