Svojho Europoslanca si zvolíte z kandidátky niektorej z národných politických strán, aby Vás reprezentoval na Európskej úrovni. Europoslanci z každej členskej krajiny EÚ sú prostredníctvom jednotlivých národných delegácií združovaní v Európskych politických skupinách podľa ich hodnotovej blízkosti. Vrámci našej Skupiny, každý Predseda delegácie reprezentuje jednu národnú politickú stranu, alebo niekoľko narodných politických strán.

Váš zástupca v Európskom parlamente

Europoslanci Vás reprezentujú na európskej úrovni aj prostredníctvom účasti vo výboroch Európskeho parlamentu, spolu so zástupcami z iných krajín.

Tu (vo výboroch), a v plenárke, budú svojim hlasovaným implementovat stredo-pravé politiky dohodnuté vrámci našej Skupiny a zakotvené v našom politickom programe.

Skupina EĽS bola vôbec prvou skupinou, ktorá založila formálnu štruktúru na vybudovanie silných vzťahov so stranami EĽS zastúpené v národných parlamentoch.

Veríme, že politický dialóg so skupinami v národných parlamentoch pomáha EÚ lepšie reflektovať na potreby jej občanov. Okrem toho tiež posilňuje legitimitu našich priorít a iniciatív v EP.

Spoločnou prácou ustanovujeme lepšie právne normy, približujeme sa našim občanom a upevňujeme Európsku demokraciu.

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy