Svojho Europoslanca si zvolíte z kandidátky niektorej z národných politických strán, aby Vás reprezentoval na Európskej úrovni. Europoslanci z každej členskej krajiny EÚ sú prostredníctvom jednotlivých národných delegácií združovaní v Európskych politických skupinách podľa ich hodnotovej blízkosti. Vrámci našej Skupiny, každý Predseda delegácie reprezentuje jednu národnú politickú stranu, alebo niekoľko narodných politických strán.

Zistite, ako Europoslanci, ktorých ste si zvolili, reprezentujú Vaše záujmy v legislatívnych a politických otázkach na európskej úrovni.

Váš zástupca v Európskom parlamente

Europoslanci Vás reprezentujú na európskej úrovni aj prostredníctvom účasti vo výboroch Európskeho parlamentu, spolu so zástupcami z iných krajín.

Tu (vo výboroch), a v plenárke, budú svojim hlasovaným implementovat stredo-pravé politiky dohodnuté vrámci našej Skupiny a zakotvené v našom politickom programe.

Skupina EĽS bola vôbec prvou skupinou, ktorá založila formálnu štruktúru na vybudovanie silných vzťahov so stranami EĽS zastúpené v národných parlamentoch.

Veríme, že politický dialóg so skupinami v národných parlamentoch pomáha EÚ lepšie reflektovať na potreby jej občanov. Okrem toho tiež posilňuje legitimitu našich priorít a iniciatív v EP.

Spoločnou prácou ustanovujeme lepšie právne normy, približujeme sa našim občanom a upevňujeme Európsku demokraciu.

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy