Buget, agricultură și fonduri regionale

Construirea unei Europe competitive și orientate spre viitor

Grupul nostru de lucru pentru buget și politici structurale contribuie la elaborarea unui buget cu care Europa va deveni mai competitivă și se va orienta mai bine spre viitor, promovând o utilizare eficace și rațională a banilor contribuabililor pentru a se utiliza fondurile UE cu cele mai bune rezultate. Grupul PPE a promovat cu succes norme financiare și administrative simplificate pentru a reduce sarcinile ce revin fermierilor, IMM-urilor, autorităților locale și regionale, precum și tuturor celor care beneficiază de finanțare din partea UE.

Am sprijinit în mod constant IMM-urile în toate actele legislative care le privesc, în special în contextul alocărilor bugetare. Datorită unei schimbări a normelor, fermierii europeni vor putea avea acces mai ușor la finanțare din partea UE. Deputații noștri în Parlamentul European au sprijinit măsurile de oprire a contrafacerii mierii și au susținut un cadru de norme care să permită pescuitul sustenabil în Marea Nordului.

Președinte

Siegfried MUREŞAN

Comissi din acest grup de lucru

Agricultură și dezvoltare rurală

Sprijinirea fermierilor și protejarea securității alimentare În plus față de activitatea sa legislativă, comisia monit...

Bugete

Un buget care să reflecte prioritățile UE Prioritățile noastre privind bugetul sunt foarte clare: stimularea competitivității, protejarea persoanelor vulnerabile, consol...

Control bugetar

Un raport mai bun cost/eficacitate pentru banii contribuabililor Comisia este responsabilă de controlarea execuției bugetului UE, asigurând că ba...

Dezvoltare regională

Promovarea coeziunii și a dezvoltării economice Comisia este responsabilă și pentru evaluarea impactului altor politici ale UE asupra coeziunii eco...

Pescuit

Un pescuit simplificat și sustenabil Politica în domeniul pescuitului trebuie să concilieze interesele unei game largi de părți interesate, menținând, &ici...

Poziții similare

Buget, agricultură și fonduri regionale

Related Position Papers

publicatii 10.09.2020

Poziție al Grupului PPE privind reforma PAC

Grupul PPE este și va continua să fie vocea și apărătorul fermierilor europeni și al comunităților noastre rurale. Consid...

Contact