Confidențialitatea

 


Aviz juridic important

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei declinări a responsabilității, al unui aviz privind drepturile de autor al normelor privind protecția datelor cu caracter personal.


Declinarea responsabilității

Grupul PPE a creat acest site pentru a facilita accesul publicului la informații legate de inițiativele sale și politicile Uniunii Europene, în general. Scopul nostru este să prezentăm la timp informații exacte. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm.
Cu toate acestea, Grupul PPE nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități;
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate;
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea serviciilor Grupului PPE;
 • nu reprezintă consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luați la cunoștință că nu se poate garanta faptul că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislația Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecințelor negative cauzate de erorile tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Grupul PPE nu își asumă nicio răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

În general, Grupul PPE nu poate fi considerat responsabil de problemele de natură tehnică de orice fel care afectează funcționarea site-ului.

Grupul PPE își rezervă dreptul de a modifica, de a întrerupe temporar sau permanent întregul site sau o parte din acesta, fără notificare prealabilă sau compensări.

Grupul PPE nu poate fi considerat, în niciun caz, responsabil de către dvs. sau de către o parte terță pentru modificarea, întreruperea, suspendarea sau retragerea site-ului.

Această declinare a responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Grupului PPE în cazul încălcării condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în cazurile care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislația respectivă.


Aviz privind drepturile de autor

© Grupul PPE, 2012-2027

Toate informațiile sub formă de text și cele multimedia (sunete, imagini, software etc.) de pe acest site reprezintă proprietatea intelectuală a Grupului PPE sau informații pentru care Grupul PPE a dobândit și/sau negociat drepturi. Astfel, toate textele, fotografiile, faptele, avizele, siglele, mărcile și alte elemente reproduse pe site sunt rezervate și protejate de dreptul mărcilor și /sau drepturile de autor și/sau orice alte prevederi în vigoare care se aplică în cazul proprietății intelectuale.

Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.

Conținutul, în special conținutul multimedia, trebuie să fie reprodus în forma sa originală și nu trebuie editat sau modificat pentru a fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute inițial. Orice utilizare ilegală a site-ului în integralitatea sa sau a unor părți din acesta (piratare, contrafacere etc.) poate da naștere la acțiuni în justiție în conformitate cu legile în vigoare.

În cazul în care trebuie obținută autorizația prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor textuale sau multimedia (sunete, imagini, software etc.), această autorizație anulează autorizația generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile privind utilizarea.


Protecția datelor cu caracter personal

Grupul PPE se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica în materie de respectare a vieții private se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor Grupului PPE.

Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le procesează în conformitate cu politica definită în regulamentul menționat mai sus. Veți găsi mai jos informații suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate datele dvs. de către aceste servicii și, în unele cazuri, informații suplimentare chiar pe site-uri.

În acest sens:

 • pentru fiecare serviciu online specific, un controlor stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind confidențialitatea;
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil pentru protecția datelor asigură aplicarea prevederilor regulamentului și oferă consiliere controlorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin (a se vedea articolul 24 din regulament);
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament).


Toate site-urile Grupului PPE oferă linkuri către site-urile părților terțe. Având în vedere că nu le putem controla, vă sugerăm să verificați politica acestora privind confidențialitatea.


Ce este un serviciu online?

Un serviciu online pe site-ul Grupului PPE este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și dintre cetățeni și grupul politic la nivel european, pe de altă parte.

În prezent, oferim servicii de informare care le oferă cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori de decizie un acces ușor și eficace la informații, sporind astfel transparența și înțelegerea politicilor și activităților Grupului PPE. Acestea includ buletinul informativ și posibilitatea de a salva o listă cu contactele dvs. favorite, pentru care este necesar să creați un cont.


Declarația noastră privind respectarea confidențialității conține următoarele informații privind utilizarea datelor dvs.:

 • tipul informațiilor colectate, scopul și prin ce mijloacele tehnice colectează Grupul PPE informații cu caracter personal exclusiv în măsura necesară îndeplinirii unui scop precis; informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare;
 • cui sunt divulgate informațiile; Grupul PPE va divulga informații terților numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului/scopurilor identificat(e) mai sus și doar (categoriilor de destinatari) destinatarilor menționați; Grupul PPE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct;
 • modul în care puteți avea acces la propriile informații, le puteți verifica exactitatea și, dacă este necesar, le puteți corecta; în calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți de asemenea dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul neechivoc;
 • perioada pentru care sunt păstrate datele; Grupul PPE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară;
 • măsurile de securitate luate pentru protejarea informațiilor împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat;
 • persoana de contact, în cazul în care aveți întrebări sau reclamații;
 • când poate utiliza Grupul PPE datele dvs. personale pentru a vă contacta;
 • utilizarea cookie-urilor pe site-ul Grupului PPE și modul în care le puteți respinge.


Ce informații personale colectăm, de ce și în ce mod?

Când vă abonați pentru a primi buletinele noastre de știri sau când doriți să păstrați o listă de contacte a Grupului PPE, vă oferim opțiunea de a crea un cont pe site-ul nostru. Pentru a face acest lucru, să rugăm să furnizați adresa de poștă electronică la care doriți să primiți alerte și cu ajutorul căreia vă veți conecta. Această adresă de poștă electronică este stocată în baza noastră de date cu buletine de știri pentru a o putea utiliza de fiecare dată când vă trimitem o alertă. Vi se va solicita să introduceți o parolă, care va fi criptată. Vă vom solicita, de asemenea, să introduceți prenumele, numele, limba preferată și să indicați dacă sunteți sau nu un membru al presei. Noi utilizăm aceste informații pentru a putea să ne adresăm dvs. pe nume și pentru a ști în ce limbă să trimitem conținutul în momentul în care traducerile sunt disponibile. În cazul în care indicați că sunteți un membru al presei, veți putea primi, de asemenea, invitații de presă din partea noastră.

Noi utilizăm propria aplicație pentru buletine de știri pentru a vă furniza informațiile solicitate și datele dumneavoastră sunt stocate într-o bază de date internă la care avem acces doar noi. Vi se poate solicita să introduceți informații suplimentare, cum ar fi numele și prenumele dvs., numele organizației dvs., țara dvs. și dacă sunteți un profesionist din domeniul mass-mediei. Aceste informații sunt stocate, dar nu sunt utilizate. Putem consulta aceste date pentru a putea evalua ce informații pot fi relevante pentru a fi trimise abonaților la buletinele noastre de știri.

Utilizăm Google Analytics pentru a colecta statistici cu privire la site-ul nostru, inclusiv informații cu privire la țările din care provin vizitatorii noștri. Acest lucru ne ajută să analizăm și să îmbunătățim site-ul nostru, precum și serviciile pe care le oferim. Cu toate acestea, nu colectăm adrese IP complete.

De asemenea, putem utiliza orice detalii pe care le-ați furnizat pentru a răspunde întrebărilor pe care ni le-ați trimis, prin telefon sau prin poșta electronică.


Cui se divulgă informațiile personale?

Grupul PPE va divulga informații terților numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului(scopurilor) identificat(e) mai sus și doar (categoriilor de) destinatarilor menționați. Grupul nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct.


Cum puteți accesa datele dvs. personale, cum le puteți corecta sau edita?

Puteți să vă dezabonați de la buletinul nostru informativ în orice moment, făcând clic pe linkul "Dezabonare" care se află în partea de jos a paginii oricărui buletin informativ.

Pentru a modifica datele dvs. personale, pentru a edita preferințele sau pentru a ști ce informații deținem, puteți, de asemenea, să vă conectați în contul dvs. pe site-ul nostru. Pentru alte întrebări, ne puteți contacta la adresa eppgroup@europarl.europa.eu.


Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Păstrăm datele dvs. personale atâta timp cât sunteți abonat la serviciile noastre sau atâta timp cât este necesar pentru a răspunde la întrebarea dvs. După ce v-ați dezabonat, aceste date vor fi șterse din bazele noastre de date. De asemenea, vom șterge și datele furnizate pentru a răspunde la o întrebare, în cazul în care ne solicitați acest lucru.


Ce măsuri de securitate luăm pentru a proteja datele dvs. personale?

Datele dvs. sunt păstrate într-o bază de date sigură. Serverele de internet ale Grupului PPE sunt protejate printr-un firewall profesional iar bazele de date sunt protejate printr-un nume de utilizator și o parolă specifice.


Când putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă contacta

Vom utiliza datele dvs. personale de fiecare dată când vă vom trimite un buletin informativ la care v-ați abonat. De asemenea, vom folosi datele dvs. personale pentru a răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat.


Cum folosim cookie-urile?

Vom folosi cookie-urile pentru a înregistra setările dvs. (de exemplu, limba de afișare) atunci când vizitați site-ul nostru sau atunci când vă conectați în contul dvs. (de exemplu, atunci când alegeți opțiunea „Reține datele mele” la conectarea în contul dvs.) sau atunci când ne solicitați acest lucru.


Ce este un cookie?

Un cookie reprezintă o cantitate mică de informații care include adesea un identificator unic care este trimis browser-ului din calculatorul sau telefonul dvs. mobil (denumit aici „dispozitivul”) de un site și care este înregistrat pe discul dur al dispozitivului dvs. Orice site poate trimite cookie-urile sale către browser-ul dvs. dacă preferințele acestuia din urmă permit acest lucru, însă (pentru a vă garanta confidențialitatea) browser-ul dvs. permite unui site să aibă acces doar la cookie-uri pe care acesta vi le-a trimis deja, nu și la cele trimise de alte site-uri. Multe site-uri fac acest lucru ori de câte ori un utilizator vizitează site-urile respective pentru a înregistra fluxurile de trafic online.


Analytics cookies:

Drupal.xxx

These cookies are solely used for presentation purposes

pnst

This cookie is used to help you manage your subscription and does not contain any personal information

__utmx and _gax

These cookies are used by Google Analytics in order to help us know when you visit our website, how you interact with us, and what content you view so we can improve our website to meet your needs.

 

Cum tratăm e-mailurile pe care ni le trimiteți?

Pe unele pagini de pe site-urile Grupului PPE există un buton „Contact” care vă duce către o pagină ce conține o adresă e-mail de contact. Dacă faceți clic pe această adresă, poșta dvs. electronică este activată și veți fi invitat(ă) să trimiteți comentariile dvs. la o cutie poștală electronică funcțională.

Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate doar în măsura în care este necesar pentru a vă răspunde. În cazul în care echipa responsabilă cu gestionarea cutiei poștale nu este în măsură să răspundă la întrebarea dvs., ea va transmite mesajul dvs. unui alt serviciu.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul de tratare a e-mailului sau a datelor dvs. personale, nu ezitați să le includeți în mesaj.


Pe cine contactez pentru informații suplimentare?

Trimiteți-ne un mesaj la adresa: epp-internet@europarl.europa.eu

 

Modificarea politicii Grupului PPE privind confidențialitatea

Politica privind confidențialitatea poate fi actualizată periodic, prin urmare vă invităm să o consultați de fiecare dată când transmiteți informații personale Grupului PPE. Data celei mai recente revizuiri va apărea pe această pagină. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceste modificări, vă rugăm nu mai consultați site-urile Grupului PPE, comunicând astfel datele dvs. personale. În cazul în care politica privind confidențialitatea este modificată în mod semnificativ, vom notifica acest lucru publicând un anunț vizibil pe site-ul nostru.


Ultima actualizare: 24.10.2019