Documentul de poziție al Grupului PPE privind bunăstarea animalelor vii în timpul transportului

15.06.2021

Documentul de poziție al Grupului PPE privind bunăstarea animalelor vii în timpul transportului

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală
Publicaţie picture

"Măreția unei națiuni și progresul său moral pot fi judecate după modul în care sunt tratate animalele sale." Mahatma Gandhi

Grupul nostru politic răspunde preocupărilor legitime ale societății europene cu privire la problemele de mediu și de bunăstare a animalelor. Milioane de animale vii sunt transportate în fiecare an pentru consum, reproducere și îngrășare, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și pentru export în țări terțe. Transportul de animale vii pe distanțe lungi reprezintă o preocupare majoră în ceea ce privește bunăstarea animalelor, având în vedere stresul la care sunt expuse animalele. Grupul PPE recunoaște că orice călătorie, indiferent de lungime, poate fi stresantă pentru animale dacă nu se iau măsurile adecvate de gestionare a riscurilor. Prin urmare, pentru a asigura bunăstarea animalelor în timpul transportului, ar trebui să se acorde prioritate utilizării tehnologiilor de monitorizare și urmărire a indicatorilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, în locul unei reduceri arbitrare a duratei călătoriei.

Navele, camioanele, trenurile și avioanele pot fi adaptate în mod corespunzător pentru a se asigura că animalele sunt transportate în condiții bune, fără a fi supuse la suferințe fizice. Grupul PPE subliniază importanța structurilor regionale de creștere a animalelor, astfel încât acestea să fie păstrate și sprijinite, precum și a abatoarelor mobile și regionale, în special cu accent pe sacrificarea în exploatația de proveniență. UE are cele mai înalte standarde de bunăstare a animalelor în timpul transportului; cu toate acestea, există încă multe nereguli care trebuie corectate.

Angajament

Statele membre se angajează să utilizeze toate resursele financiare și mecanismele de control pentru a se asigura că fermierii și operatorii respectă cerințele de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului. Grupul PPE solicită armonizarea și punerea în aplicare a legislației naționale privind bunăstarea animalelor vii în timpul transportului. Animalele trebuie să fie transportate în condiții de siguranță și tratate în mod echitabil; este important să se evite rănirea și suferința animalelor. Prin urmare, condițiile generale în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul 1/2005 trebuie să fie pe deplin conforme: Acestea includ alimentarea cu apă, ventilația și monitorizarea temperaturii, spațiu adecvat, perioade de odihnă și cerințele speciale pentru animalele neînțărcate. Grupul PPE consideră că formarea profesională este o cerință de bază pentru cei care manipulează animalele în timpul transportului. În plus, trebuie efectuate inspecții periodice ale vehiculelor și echipamentelor. Grupul nostru politic susține instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video pe călătoriile pe distanțe lungi pentru a asigura respectarea efectivă a legislației. Aplicarea strictă a Regulamentului nr. 1/2005 privind transportul animalelor vii trebuie să asigure că încălcările repetate duc la proceduri legale împotriva tuturor operatorilor responsabili pentru nerespectarea bunăstării animalelor în timpul transportului. Grupul PPE susține ca statele membre să aibă puteri de aplicare sporite, inclusiv măsuri de prevenire a repetarea încălcărilor și de suspendare sau retragere a autorizației transportatorului.

Grupul PPE încurajează normele armonizate în întreaga UE care vizează îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului de animale vii. Se asigură controale regulate în fiecare etapă a transportului: Asistența reciprocă și schimbul accelerat de informații între autoritățile competente din toate statele membre și din țările terțe vor fi îmbunătățite.

Grupul PPE susține respectarea Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă și se angajează să găsească soluții la problemele actuale pentru a asigura standarde ridicate de bunăstare a animalelor și pentru a îmbunătăți transportul animalelor vii.

Cadrul legislativ

În conformitate cu articolul 13 din TFUE, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să se asigure că animalele sunt ținute și transportate în condiții bune și că nu sunt supuse la rele tratamente, abuzuri, durere sau suferință.

Grupul PPE reamintește revizuirea și îmbunătățirile necesare la regulamentul existent, așa cum se sugerează în Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului.

Concluziile Consiliului UE privind bunăstarea animalelor din decembrie 2019 au solicitat Comisiei să revizuiască regulamentele privind bunăstarea animalelor, inclusiv în ceea ce privește transportul de animale vii. Grupul PPE consideră că orice modificare a Regulamentului nr. 1/2005 trebuie să aibă o bază științifică și să se bazeze pe datele din studiile și expertiza existente și în curs de desfășurare, utilizând indicatorii măsurabili de bunăstare a animalelor, cum ar fi indicii fiziologici și comportamentali, monitoarele portabile, markerii biochimici de bunăstare și călătoriile simulate cu camionul și avionul. De asemenea, sprijină Strategia "De la fermă la furculiță", care vizează o agricultură mai durabilă, respectarea bunăstării animalelor vii și foaia de parcurs pentru reformarea reglementărilor în cauză.

Transportul de animale vii în UE

Grupul PPE propune soluții concrete pentru îmbunătățirea transportului de animale în UE. Acesta insistă asupra utilizării tehnologiilor digitale pentru a obține informații privind bunăstarea animalelor în timpul transportului. Grupul PPE solicită Comisiei și statelor membre să asigure sprijin financiar pentru vehiculele echipate cu GPS și pentru monitorizarea digitală. Senzorii de temperatură interioară și ventilatoarele de ventilație trebuie să fie obligatorii în timpul transportului pe distanțe lungi de animale vii, iar înregistrările GPS trebuie să fie accesibile autorităților competente din statele membre.

Grupul PPE recunoaște diferența dintre transportul rutier și cel maritim de animale și susține continuarea cercetărilor în acest domeniu pentru a înțelege impactul fiecărui mod de transport asupra bunăstării animalelor.

Grupul PPE sprijină efectuarea de cercetări suplimentare privind modul în care poate fi îmbunătățită bunăstarea animalelor în timpul tranzitului, cum ar fi hrănirea animalelor în timpul călătoriei și cercetarea indicatorilor de stres și bunăstare pe bază de animale. De asemenea, Grupul PPE susține crearea de coridoare dedicate transportului de animale vii, inclusiv facilități de odihnă și de hrănire, trasabilitate și programarea călătoriilor pentru a evita timpii de așteptare și întârzierile la încărcare.

Transportul de animale pe distanțe lungi

Transportul de animale pe distanțe lungi are loc atunci când există opțiuni limitate pentru centre de sacrificare sau de îngrășare la nivel regional și din cauza supraproducției susținute de instrumente financiare, cum ar fi PAC.

Transportul pe distanțe lungi al animalelor neînțărcate și al altor animale vulnerabile, cum ar fi animalele în gestație și cele aflate la sfârșitul carierei, ar trebui să țină seama de sensibilitatea deosebită la fragilitate și la boli și să respecte reguli stricte, cum ar fi opririle și descărcările regulate pentru o hrănire adecvată.

Este nevoie de un sistem transparent de monitorizare și raportare la nivelul UE pentru a responsabiliza pe deplin statele membre și Comisia Europeană în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului și pentru a garanta că încălcările vor fi combătute și atenuate în mod eficient.

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită aspectelor specifice ale transportului de animale vii către și dinspre regiunile ultraperiferice ale UE.

Cu toate acestea, ar trebui să se acorde prioritate sacrificării cât mai aproape posibil de punctul de producție.

Instalațiile de sacrificare, inclusiv cele mobile, din zonele cu o concentrare mare de animale, cu accent pe sacrificarea în exploatația de proveniență, contribuie la reducerea suferinței animalelor, la îmbunătățirea valorii economice și la introducerea etichetei de bunăstare a animalelor în toate etapele lanțului de aprovizionare cu alimente locale.

Exportul de animale vii către țări terțe

Exportul de animale vii din UE se concentrează în principal pe Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Având în vedere preferința consumatorilor din aceste regiuni pentru sacrificarea animalelor în cadrul ritualurilor religioase, exportul de animale vii reprezintă o activitate economică importantă și o sursă de venit pentru fermierii europeni. Prioritatea noastră este de a sprijini crearea de locuri de muncă și protejarea celor existente. Reamintim că relațiile comerciale sunt influențate de cerere și ofertă; astfel, este extrem de important ca cererea de animale vii, în special din regiunile menționate mai sus, să poată fi satisfăcută de crescătorii de animale din UE.

Grupul PPE insistă asupra asigurării aplicării verificărilor și controalelor de la punctul de plecare până la destinație. Furnizarea de documente în format electronic ar ajuta autoritățile sanitare și de frontieră, precum și crearea de benzi rapide la frontiere, ceea ce ar reduce timpii de așteptare și ar avea un efect pozitiv asupra bunăstării animalelor. Grupul nostru politic sprijină inspecțiile și supravegherea permanentă a navelor și camioanelor care părăsesc UE. Țările importatoare ar trebui să ofere feedback cu privire la starea animalelor în momentul sosirii transportului. Acest feedback ar trebui să se bazeze pe verificări efectuate de companii certificate, pentru a se asigura că sunt respectate standardele UE.

Concluzii

  • Este în interesul atât al operatorilor, cât și al exportatorilor ca animalele să ajungă la destinație în cele mai bune condiții posibile.

  • Sunt necesare soluții eficiente și concrete pentru o mai bună gestionare a transportului de animale vii, fără a crea sarcini suplimentare și costuri ridicate, care vor fi acoperite în cele din urmă de consumatori.

  • Regulamentul nr. 1/2005 a avut un impact pozitiv asupra bunăstării animalelor în timpul transportului, atunci când a fost pus în aplicare în mod judicios de către fiecare stat membru. GrupulPPE susține eforturile de a obține standarde uniforme de bunăstare a animalelor în Uniunea Europeană, precum și un regim de sancțiuni, în caz de nerespectare. Obiectivul ar trebui să fie reducerea, perfecționarea și înlocuirea transportului de animale vii cu comerțul cu carne/carcase și material genetic, acolo unde este cazul.

  • Uniunea Europeană trebuie să rămână un lider important în ceea ce privește exportul de animale vii. Mai multe autorități naționale nu utilizează informațiile disponibile în TRACES pentru a efectua inspecțiile și auditurile, în parte din cauza restricțiilor existente privind accesul utilizatorilor. Respectarea necorespunzătoare a cerințelor privind bunăstarea animalelor duce în cele din urmă la încălcări.

  • ONG-urile, guvernele, autoritățile responsabile, cercetătorii și toate structurile cu responsabilități în domeniul sanitar-veterinar și al protecției animalelor trebuie să mențină dialogul pentru a îmbunătăți legislația privind transportul animalelor vii.

  • Companiile de transport care operează în mod profesionist ar trebui să fie consolidate și ar trebui să se facă schimb de măsuri privind cele mai bune practici.

Context: Valoarea economică a comerțului intracomunitar cu animale vii a fost de 8,6 miliarde EUR în 2018, iar exporturile de animale vii din UE depășesc 3 miliarde EUR. Transportul de animale vii către țări terțe a crescut în ultimii ani. Transportul de animale este o activitate economică și o parte a ciclului de producție animală și poate fi înlocuit, într-o anumită măsură, de transportul de produse animale și de material genetic. Grupul PPE salută eforturile Comisiei de a consolida lanțurile regionale de aprovizionare și de a extinde posibilitatea de sacrificare la fermă.

Conținut conex

High voltage post
news
Citiţi mai mult
View of Luxury Motoryacht
news
Citiţi mai mult
Close-up of female apprentice using yoke machine. Female engineer is wearing protective glasses in factory. She is working in manufacturing industry.
news
Citiţi mai mult
Industry Days
news
Citiţi mai mult
Farm
news
Citiţi mai mult