Euroopan kalastuksen kehittäminen tulevaisuuden kannalta kestäväksi

18.01.2024 9:01

Euroopan kalastuksen kehittäminen tulevaisuuden kannalta kestäväksi

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Kalastaja

PPE-ryhmä haluaa, että EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) uudistetaan ja mukautetaan vastaamaan nykyisiin haasteisiin, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sukupolvenvaihdokseen.

Euroopan parlamentti äänestää tänään mietinnöstä, joka koskee EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tulevaisuutta. Tekstissä korostetaan, että YKP:n eri tavoitteet on sovitettava uudelleen yhteen vahvistamalla YKP:n sosioekonomista ja elintarviketurvaa koskevaa ulottuvuutta ja varmistamalla, että eurooppalaiset kalastajat pysyvät kansainvälisesti kilpailukykyisinä.

"Kalastus- ja vesiviljelyaloilla on strateginen rooli elintarviketurvan, Euroopan vihreän sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa. Nykyisessä YKP:ssä ei kuitenkaan oteta riittävästi huomioon sosioekonomisia ja elintarvikehuoltoa koskevia näkökohtia", sanoo parlamentin mietinnön laatinut PPE-ryhmän jäsen Gabriel Mato.

Mietinnössä kehotetaan arvioimaan ja tarvittaessa uudistamaan YKP:tä, jotta se voidaan mukauttaa uusiin haasteisiin. "Kalastusala ja koko merenelävien arvoketju ovat kokeneet useita ennennäkemättömiä haasteita sen jälkeen, kun YKP hyväksyttiin vuonna 2013, kuten Brexit, COVID-19-pandemia ja energiakriisi. Nykyinen YKP ei tarjoa riittäviä välineitä, joilla voidaan varmistaa alojen kestävyys ja kilpailukyky, ja siksi sitä on uudistettava, jotta se voi mukautua uusiin haasteisiin", Mato toteaa.

Tekstissä korostetaan myös, että YKP:ssä on tärkeää ottaa huomioon alueelliset perinteet ja tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien, kuten kiltojen ja yhteistyöjärjestöjen, kanssa, ja kehotetaan seuraavaa Euroopan komissiota nimittämään komissaari, joka käsittelisi yksinomaan kalastusta.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 179 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö