De Europese visserij klaarmaken voor de toekomst

18.01.2024 9:01

De Europese visserij klaarmaken voor de toekomst

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Visser

De PPE-Fractie wil dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU wordt hervormd en aangepast om de huidige uitdagingen, zoals het koolstofvrij maken van de economie en generatievernieuwing, aan te gaan.

Vandaag stemt het Europees Parlement over een verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU. In de tekst wordt benadrukt dat de verschillende doelstellingen van het GVB opnieuw met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht door de sociaaleconomische en voedselzekerheidsdimensies van het GVB te versterken en ervoor te zorgen dat de Europese vissers internationaal kunnen blijven concurreren.

"De visserij- en de aquacultuursector spelen een strategische rol bij het garanderen van de voedselzekerheid, de Europese Green Deal en de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Toch besteedt het huidige GVB onvoldoende aandacht aan de sociaaleconomische aspecten en de voedselvoorziening," zegt EPP-Europarlementariër Gabriel Mato, die het verslag van het Parlement heeft opgesteld.

Het rapport roept op tot een evaluatie en hervorming van het GVB waar nodig om het aan te passen aan de nieuwe uitdagingen. "De visserijsector en de hele waardeketen voor zeevruchten hebben sinds de goedkeuring van het GVB in 2013 verschillende ongekende uitdagingen doorstaan, waaronder Brexit, de COVID-19 pandemie en de energiecrisis. Het huidige GVB biedt onvoldoende instrumenten om de veerkracht en het concurrentievermogen van de sectoren te garanderen en moet daarom worden hervormd om zich aan de nieuwe uitdagingen aan te passen", aldus Mato.

In de tekst wordt ook benadrukt hoe belangrijk het is voor het GVB om regionale tradities te integreren en nauw samen te werken met belanghebbenden zoals gilden en cofradias, en wordt de volgende Europese Commissie opgeroepen om een commissaris aan te stellen die zich uitsluitend met visserij bezighoudt.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 179 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud