Да подготвим риболова в Европа за бъдещето

18.01.2024 9:01

Да подготвим риболова в Европа за бъдещето

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Fisherman

Групата на ЕНП иска Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС да бъде реформирана и адаптирана, за да отговори на настоящите предизвикателства като декарбонизацията и обновяването на поколенията.

Днес Европейският парламент ще гласува доклад относно бъдещето на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС. В текста се подчертава необходимостта от постигане на равновесие между различните цели на ОПОР чрез засилване на социално-икономическите измерения на ОПОР и на продоволствената сигурност и гарантиране, че европейските рибари остават конкурентоспособни в международен план.

"Секторите на рибарството и аквакултурите имат стратегическа роля за гарантиране на продоволствената сигурност, за европейската зелена сделка и за постигането на целите за устойчиво развитие. Въпреки това в настоящата ОПОР не се обръща достатъчно внимание на социално-икономическите аспекти и на снабдяването с храни", казва евродепутатът от групата на ЕНП Габриел Мато, който изготви доклада на Парламента.

В доклада се призовава за оценка и реформа на ОПОР, където е необходимо, за да се адаптира към новите предизвикателства. "От приемането на ОПОР през 2013 г. риболовният сектор и цялата верига за създаване на стойност за морските продукти преминаха през няколко безпрецедентни предизвикателства, включително Брекзит, пандемията COVID-19 и енергийната криза. Настоящата ОПОР не предоставя достатъчно инструменти за гарантиране на устойчивостта и конкурентоспособността на секторите и поради това трябва да бъде реформирана, за да се адаптира към новите предизвикателства", заявява Мато.

В текста се подчертава също така, че е важно ОПОР да включва регионалните традиции, като същевременно си сътрудничи тясно със заинтересованите страни, като гилдии и кофражи, и се призовава следващата Европейска комисия да има комисар, който да се занимава изключително с рибарство.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 179 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание