Jan OLBRYCHT

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Jan OLBRYCHT

How to contact me ?

twitter
JanOlbrycht
instagram
janolbrycht
facebook
J.Olbrycht

Jan OLBRYCHT

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Polska
Platforma Obywatelska
BRUSSEL

SPINELLI 13E130 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45511

STRASBOURG

WEISS T10061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75511

BIO

Urodzony 21 września 1952 r. w Rybniku, Jan Olbrycht jest doktorem socjologii, wykładowcą, ekspertem, politykiem i działaczem społecznym. W latach 1990-1998 przewodniczył polskiej delegacji na Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2000-2004 był Członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Członkiem Krajowej Rady Polityki Regionalnej.

W obecnej dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024) Jan Olbrycht jest wiceprzewodniczącym Grupy EPL, zasiada w Komisji Budżetowej i jest zastępcą członka Komisji Rozwoju Regionalnego. Ponadto jest wicekoordynatorem Grupy EPL w Komisji Budżetowej i stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF).

Jest także założycielem, członkiem i przewodniczącym Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim. Ponadto jest członkiem delegacji ds. stosunków z Kanadą i zastępcą członka delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Macedonia Północna.

Jan Olbrycht nadal pełni funkcję współprzewodniczącego grupy roboczej Grupy EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego.

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku.

Moje funkcje w Parlamencie:

 • Przewodniczący - Zespół Międzypartyjny ds. Obszarów Miejskich
 • Członek - Platforma Obywatelska
 • Członek - Kanada
 • Członek - Kontrola Budżetowa
 • Członek - Parlament Europejski
 • Zastępstwo - Macedonia Północna
 • Zastępstwo - Rozwój Regionalny
 • Zastępstwo - Budżet

My Positions in the Group:

 • Przewodniczący - Prace parlamentarne
 • Przewodniczący - Relacje międzykulturowe
 • Wiceprzewodniczący - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Wiceprzewodniczący - Prezydium Grupy EPL
 • Wiceprzewodniczący - Biuro Grupy EPL

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions