Grupy Robocze

Nasza praca w komisjach zorganizowanych według obszarów priorytetowych

Tematy poruszane przez komisje Parlamentu Europejskiego są obszerne i o szerokim zakresie. W związku z tym, nasze prace w komisjach organizujemy przez Grupy Robocze. Nasze cztery Grupy Robocze reprezentują kluczowe dla nas obszary priorytetowe, a każda komisja należy do jednej z nich. Każda Grupa Robocza kierowana jest przez jednego z naszych Wiceprzewodniczących.

W przypadku każdego sprawozdania i rezolucji, Parlament Europejski głosuje na posiedzeniu komisji parlamentarnej oraz na posiedzeniu plenarnym. Nasze Grupy Robocze formułują na wysokim szczeblu skoordynowane stanowisko Grupy EPL.

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Zajmujemy się bardzo szerokimi zagadnieniami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej po dostawy i bezpieczeństwo dostaw energii, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza.

Sprawy prawne & wewnętrzne

Walczymy o UE, w której obywatele cieszą się swoimi podstawowymi prawami i gdzie praworządność jest w pełni przestrzegana. Ta grupa robocza zajmuje się głównymi zagadnieniami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Pracujemy nad budżetem, dzięki któremu Europa stanie się bardziej konkurencyjna i zorientowana na przyszłość, promując skuteczne i wydajne wykorzystanie pieniędzy podatników, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w zakresie unijnych finansów.

Sprawy zagraniczne

Wywieramy wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE, ukierunkowując unijne wysiłki na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE oraz aktywnie działając na rzecz utworzenia Europejskiej Unii Obronnej i liberalizacji wizowej. Bałkany Zachodnie są również dla nas priorytetem.