Een eerlijke overeenkomst voor Europa

Veranderen om onze hoge normen veilig te stellen

De wereldeconomie heeft tot nieuwe uitdagingen geleid voor het Europese samenlevingsmodel: concurrentie op basis van lagere sociale en milieunormen in derde landen, nieuwe werkwijzen ingevoerd door de digitale reuzen en belasting ontduikende praktijken waarbij bedrijven op Europese bodem zakendoen en economische activiteiten ontwikkelen zonder hier belasting te betalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een sociale markteconomie nog altijd het beste model is om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Innovatie leidt tot kansen, maar Europa kan erop toezien dat deze veranderingen de Europeanen ten goede komen. Bij de nieuwe vooruitgang die we hebben geboekt op het vlak van e-gezondheid, aangesloten vervoersnetwerken, slimme stedelijke planning, duurzame landbouw, inschakeling van mensen met een handicap, gaat het er uiteindelijk om dat mensen profiteren van innovatie. Angst voor innovatie is iets voor ouderwetse politieke krachten. De EVP-Fractie omarmt innovatie en werkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat niemand hierbij achterblijft.

Vijf punten voor een eerlijker samenleving

Wij zetten ons in voor eerlijke handelsakkoorden die onze sociale normen en consumentenrechten respecteren en die voorkomen dat oneerlijke handelspraktijken uit derde landen de Europese werkgelegenheid in gevaar brengen.

Wij zetten ons ervoor in om in Europa het juiste kader te scheppen waarin de digitale economie kan groeien en nieuwe ondernemingsmodellen zich kunnen ontwikkelen, waarin werknemers in de digitale industrie eenzelfde niveau van bescherming genieten als degenen in traditionele sectoren.

Wij zetten ons in voor een veiligheidsnet voor iedereen wiens baan op de tocht staat als gevolg van de digitalisering, terwijl we tegelijkertijd voorrang geven aan onderwijs, levenslang leren en digitale geletterdheid, zodat mensen op de arbeidsmarkt hun plaats op de arbeidsmarkt behouden.

Wij zetten ons in voor solidariteit tussen de generaties door grotere schulden voor toekomstige generaties te vermijden en voor de ouderen eerlijke pensioenen veilig te stellen.

Wij zetten ons ervoor in dat digitale bedrijven zich aan dezelfde regels moeten houden als de traditionele bedrijven, dat zij niet langer belasting kunnen ontduiken en dat zij daar belasting betalen waar zij hun economische activiteit uitoefenen.

Related Content

No result

Verwante publicaties

No result

Waar wij voor staan

Buitenlandse zaken

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Budget, landbouw & regionale financiering

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Juridische & binnenlandse Zaken

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Economie, banen & het milieu

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT