Ons standpunt over

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: werkloosheid, migratie en hevige competitie op wereldniveau die verergerd wordt door Europa’s ‘verlies aan politiek vertrouwen’ om oplossingen te bieden. De EVP-Fractie wil de EU uitbouwen met een succesvolle hervormingsagenda voor Europa’s toekomst die ervoor zorgt dat de EU voldoet aan de uitdagingen die voor haar liggen. Een toename aan groei en jobs moeten ondersteund worden door inspanningen die het vertrouwen van de burger zullen terugwinnen. Europa is een continent van waarden en menselijke waardigheid. We moeten ons sociaal model verdedigen met het oog op globale competitie en tegelijkertijd voldoen aan demografische uitdagingen.

Economie, banen & het milieu

Wij blijven achter een sociale markteconomie staan als beste garantie voor jobcreatie en innovatie, en zien tegelijk toe op het behoud van hoge sociale en milieugerichte standaarden. We moeten een digitale eengemaakte markt vervolledigen, nieuwe manieren ontwikkelen om uitstoot te verminderen en ons verzekeren van betaalbare energie.

Juridische & binnenlandse Zaken

We moeten onze veiligheid verbeteren door meer in te zetten op grenscontroles, en tegelijkertijd zorgen voor asiel voor wie dat nodig heeft. Ook moeten we onszelf beter wapenen om cybermisdaad aan te pakken. Ons recht op vrij verkeer beschermen en blijvend zorgen voor maatregelen die terrorisme voorkomen.

Budget, landbouw & regionale financiering

Het EU-budget mag niet enkel bestaan uit nationale bijdragen - Europa moet in staat zijn haar eigen prioriteiten op lange termijn te financieren met eigen middelen. Ons landbouwbeleid heeft adequate fondsenwerving en nieuwe methodes nodig die tot efficiëntie en duurzaamheid leiden.

Buitenlandse zaken

We moeten ons vermogen om met een stem te spreken versterken om onze doelen op wereldniveau te kunnen bereiken: vrede en veiligheid, open en multilaterale handel en armoedebestrijding. We moeten blijvend mensenrechten en democratie promoten in onze relaties met derde landen.

Standpuntennota

publicaties 07.10.2022

RUIMTEVAARTBELEID VOOR GROEI, ECONOMISCHE TRANSITIE EN VEILIGHEID IN EUROPA

Onze visie De EVP-Fractie wil dat Europa wereldwijd een...

Combat Organised Crime
publicaties 13.09.2022

STANDPUNTNOTA OVER DE BESTRIJDING VAN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE EUROPESE UNIE

Inleiding De georganiseerde criminaliteit...

publicaties 10.02.2022

Standpuntnota van de EVP-Fractie over Afrika

Pleidooi voor een wederzijds voordelig partnerschap Afrika is en blijft een belangrijke partner van de EU. Als...