De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: werkloosheid, migratie en hevige competitie op wereldniveau die verergerd wordt door Europa’s ‘verlies aan politiek vertrouwen’ om oplossingen te bieden. De EVP-Fractie wil de EU uitbouwen met een succesvolle hervormingsagenda voor Europa’s toekomst die ervoor zorgt dat de EU voldoet aan de uitdagingen die voor haar liggen. Een toename aan groei en jobs moeten ondersteund worden door inspanningen die het vertrouwen van de burger zullen terugwinnen. Europa is een continent van waarden en menselijke waardigheid. We moeten ons sociaal model verdedigen met het oog op globale competitie en tegelijkertijd voldoen aan demografische uitdagingen.

Economie, banen & het milieu

Wij blijven achter een sociale markteconomie staan als beste garantie voor jobcreatie en innovatie, en zien tegelijk toe op het behoud van hoge sociale en milieugerichte standaarden. We moeten een digitale eengemaakte markt vervolledigen, nieuwe manieren ontwikkelen om uitstoot te verminderen en ons verzekeren van betaalbare energie.

LEER MEER

Hoe doen we dat

Juridische & binnenlandse Zaken

We moeten onze veiligheid verbeteren door meer in te zetten op grenscontroles, en tegelijkertijd zorgen voor asiel voor wie dat nodig heeft. Ook moeten we onszelf beter wapenen om cybermisdaad aan te pakken. Ons recht op vrij verkeer beschermen en blijvend zorgen voor maatregelen die terrorisme voorkomen.

LEER MEER

Hoe doen we dat

Budget, landbouw & regionale financiering

Het EU-budget mag niet enkel bestaan uit nationale bijdragen - Europa moet in staat zijn haar eigen prioriteiten op lange termijn te financieren met eigen middelen. Ons landbouwbeleid heeft adequate fondsenwerving en nieuwe methodes nodig die tot efficiëntie en duurzaamheid leiden.

LEER MEER

Hoe doen we dat

Buitenlandse zaken

We moeten ons vermogen om met een stem te spreken versterken om onze doelen op wereldniveau te kunnen bereiken: vrede en veiligheid, open en multilaterale handel en armoedebestrijding. We moeten blijvend mensenrechten en democratie promoten in onze relaties met derde landen.

LEER MEER

Hoe doen we dat

Standpuntennota

STANDPUNTENPAPER 07.07.2021

Standpuntnota van de EVP-Fractie: een Europese strategie voor zorgverlening

Overal in Europa wordt zorg verleend en ontvangen, waardoor dit...

STANDPUNTENPAPER 15.03.2021

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de rechten van het kind

I. Inleiding “(...) handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in, ...

STANDPUNTENPAPER 09.03.2021

De toekomst van de christendemocratie

We leven in een tijd van wereldwijde crises. Een langdurige economische crisis leidt bij veel mensen tot twijfels over...

STANDPUNTENPAPER 10.09.2020

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de GLB-hervorming

Wij als EVP-Fractie zijn en blijven de spreekbuis en verdediger van de Europese landbouwers en...

STANDPUNTENPAPER 01.07.2020

De standpuntnota van de EVP-Fractie - Een Europese gezondheidsunie

Wanneer we anderen feliciteren met hun verjaardag of een gelukkig nieuwjaar...

TOP