Other EU Institutions

Il-bini tal-Berlaymont tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell

Flimkien mal-Kummissjoni

Il-Parlament Ewropew (PE) għandu d-dritt li japprova u jkeċċi lill-Kummissjoni Ewropea kollha kemm hi. Qabel ma jkunu jistgħu jinħatru, il-Kummissarji kandidati, magħrufa bħala Kummissarji nnominati, għandhom jidhru waqt smigħ pubbliku fil-PE li fih il-Membri fil-kumitati rilevanti jiskrutinizzaw l-għarfien espert tagħhom dwar il-portafolli potenzjali tagħhom. 

Il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew japprovaw ukoll il-President tal-Kummissjoni li jinħatar mill-mexxejja nazzjonali u jiggwida lill-fergħa eżekuttiva tal-UE. Il-Kunsill Ewropew, filwaqt li jqis ir-riżultati tal-elezzjoni tal-Parlament u jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, iressaq nomina għal President tal-Kummissjoni, li għandha tiġi kkonfermata b'vot ta' maġġoranza tal-Parlament.

Il-PE għandu wkoll kontroll demokratiku fuq il-Kummissjoni, li regolarment tressaq rapporti lill-PE, inkluż rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-UE u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE.

Barra minn hekk, il-Membri tagħna u l-Membri tal-gruppi politiċi l-oħra regolarment jitolbu lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi.

Flimkien mal-Kunsill

Il-Parlament Ewropew jilleġiżla b'mod konġunt, fil-parti l-kbira tal-oqsma, fuq l-istess livell mal-Kunsill tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-membri parlamentari jiltaqgħu b'mod regolari ma' rappreżentanti tal-Kunsill madwar il-mejda tan-negozjati għat-trilogi mal-Kummissjoni. Kull istituzzjoni tressaq negozjatur u tiddefinixxi l-mandat tagħha stess.

Bħala l-akbar grupp politiku fil-PE, aħna għandna probabbiltà akbar minn kull grupp ieħor li mmexxu n-negozjati u ninsabu fl-iktar pożizzjoni b'saħħitha biex ninfluwenzaw il-mandat tal-PE fi kwalunkwe negozjati tat-trilogu.

Ġurnalisti jitkellmu ma' rappreżentanti ta' gvernijiet tal-Istati Membri barra l-bini tal-Kunsill
Emblemi li juru r-relazzjoni bejn il-Kunsill Ewropew, il-Parlament u l-Kummissjoni
Laqgħa tal-Mexxejja tal-Istati fil-Kunsill Ewropew
Il-bini tal-Ewropa tal-Kunsill fi Brussell, li rebaħ l-Unur tal-Green Good Design

Flimkien mal-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew jiddefinixxi d-direzzjoni politika ġenerali u l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ilaqqa' flimkien il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Dawn ġeneralment jiltaqgħu kull tliet xhur u ġeneralment jiddeċiedu kwistjonijiet b'kunsens.

Il-Membri tal-PE fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew ta' spiss jiddibattu wkoll is-suġġetti diskussi waqt il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew. Hawnhekk, il-Grupp tagħna, minħabba d-daqs tiegħu, qiegħed f'pożizzjoni aktar b'saħħitha minn kwalunkwe grupp ieħor tal-PE biex jistabbilixxi l-aġenda politika u jiżgura li l-prijoritajiet leġiżlattivi tal-PE jkunu allinjati ma' tagħna. Il-Parlament Ewropew jistieden b'mod regolari lill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern mill-Kunsill Ewropew għal dibattiti ewlenin mal-Membri tal-PE fil-plenarja.

Flimkien mal-Qorti tal-Ġustizzja

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija responsabbli għall-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE u biex jiġi żgurat li din tiġi applikata b'mod konsistenti fl-Istati Membri kollha. Il-Parlament Ewropew jista' jkun kemm il-kwerelant kif ukoll il-konvenut għal kawżi mressqa quddiem il-Qorti. Jista' saħansitra jressaq quddiem il-qorti lill-Kummissjoni jew il-Kunsill jekk jemmen li jkunu aġixxew b'mod li jmur kontra l-ispirtu tad-dritt tal-UE.

Il-Parlament, flimkien mal-Kunsill, jista' jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tistabbilixxi qrati speċjalizzati.

Il-foyer tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
Bnadar barra l-Qorti Ewropea tal-Awdituri
L-emblema tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Flimkien mal-Qorti tal-Awdituri

Il-Qorti tal-Awdituri tipprepara valutazzjoni annwali tal-baġit tal-UE għas-sena preċedenti u tippreżentaha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-PE għandu l-aħħar kelma dwar il-kwittanza tal-baġit: Il-Parlament jevalwa kif jintefqu l-flus tal-UE u jista' jagħmel talbiet speċifiċi għal azzjoni korrettiva futura. Il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra għandhom jirreaġixxu għal kwalunkwe kritika li jagħmel il-PE.

Membru wieħed minn kull Stat Membru tal-UE jagħmel parti mill-Qorti tal-Awdituri, u l-PE għandu jiġi kkonsultat qabel jinħatar. Bħala l-akbar grupp fil-PE, il-Grupp tal-PPE għandu influwenza akbar minn kwalunkwe grupp parlamentari ieħor fuq dawn il-ħatriet.