Other EU Institutions

Zadnje Berlaymont - sjedište Europske komisije u Bruxellesu

S Komisijom

Europski parlament (EP) ima pravo odobriti ili raspustiti Europsku komisiju u cijelosti. Prije nego što ih se može imenovati, kandidati za povjerenike moraju se pojaviti na javnom saslušanju u EP-u gdje zastupnici koji su članovi relevantnih odbora preispituju njihovo stručno znanje o njihovim mogućim portfeljima. 

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu također odobravaju predsjednika Komisije kojeg imenuju nacionalni čelnici i koji vodi izvršnu vlast EU-a. Europsko vijeće, vodeći računa o rezultatima izbora za Parlament i odlučujući kvalificiranom većinom, predlaže kandidata za predsjednika Komisije kojega Parlament treba potvrditi većinom glasova.

EP također osigurava demokratski nadzor nad Komisijom koja mu redovito dostavlja izvješća, uključujući godišnje izvješće o aktivnostima EU-a i o izvršenju proračuna EU-a.

K tomu, naši zastupnici i članovi drugih klubova zastupnika redovno traže od Komisije da iznese zakonodavne prijedloge.

S Vijećem

Europski parlament je suzakonodavac, u golemoj većini područja, ravnopravno s Vijećem Europske unije. Parlamentarci se redovito sastaju s predstavnicima Vijeća za pregovaračkim stolom tijekom trijaloga s Komisijom. Svaka institucija predlaže pregovarača i određuje vlastiti mandat.

Kao najveći klub zastupnika u EP-u, vjerojatnije je da ćemo mi voditi pregovore i u najjačem smo položaju da utječemo na mandat EP-a tijekom svih trijaloških pregovora.

Novinari razgovaraju s predstavnicima vlada država članica izvan zgrade Vijeća
Logos showing the relationship between the European Council, Parliament and CommissionLogotipi pokazuju odnos između Europskog vijeća, Parlamenta i Komisije
Šefovi država sastaju se u Europskom vijeću
Zdanje Europskog Vijeća u Bruxellesu, koje je dobilo nagradu Green Good Design

S Europskim vijećem

Europsko određuje opći smjer politike i prioritete Europske unije. U njemu se okupljaju šefovi država ili vlada, predsjednik Europske komisije i visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Obično se sastaju svaka tri mjeseca i općenito odlučuju o pitanjima konsenzusom.

Zastupnici na plenarnim sjednicama Europskog parlamenta također često raspravljaju o temama o kojima se raspravljalo na sastancima Europskog vijeća. Na njima je naš klub zastupnika zbog svoje veličine u jačem položaju od bilo kojeg drugog kluba zastupnika u EP-u kad je riječ o određivanju političkih prioriteta i jamčenju toga da su zakonodavni prioriteti EP-a usklađeni s našima. Europski parlament redovno poziva šefove država i vlada iz Europskog vijeća na glavne rasprave sa zastupnicima tijekom plenarnih sjednica.

Sa Sudom Europske unije

Sud Europske unije odgovoran je za tumačenje prava EU-a i osigurava da se ono dosljedno primjenjuje u svim državama članicama. Europski parlament može biti i tužitelj i optuženik u slučajevima pred tim Sudom. Parlament može tužiti čak i Komisiju ili Vijeće ako smatra da su postupili na način koji je protivan duhu prava EU-a.

Parlament zajedno s Vijećem može od Suda tražiti da osnuje specijalizirane sudove.

Predvorje Suda Europske unije
Zastave izvan Europskog revizorskog suda
Logotip Europskog revizorskog suda

S Revizorskim sudom

Revizorski sud priprema godišnju ocjenu proračuna EU-a za proteklu godinu i predstavlja je Europskom parlamentu i Vijeću.

Odbor za proračunski nadzor EP-a ima posljednju riječ u pogledu razrješenja proračuna: Parlament ocjenjuje način na koji se trošio novac EU-a i može donijeti posebne zahtjeve za buduće korektivne mjere. Komisija i druge institucije moraju reagirati na svaku kritiku Europskog parlamenta.

U sastavu Revizorskog suda nalazi se po jedan član iz svake države članice EU-a, a prije njihova imenovanja nužno je savjetovanje s EP-om. Kao najveći klub u EP-u, Klub zastupnika EPP-a ima veći utjecaj na ta imenovanja nego bilo koji drugi klub zastupnika u Parlamentu.