Other EU Institutions

Az Európai Bizottság Berlaymont épülete Brüsszelben

A Bizottsággal

Az Európai Parlamenti jogában áll az Európai Bizottságot jóváhagyni és feloszlatni. Kinevezésük előtt a biztosjelölteknek nyilvános meghallgatáson kell megjelenniük az EP-ben, ahol az illetékes bizottságok tagjai alaposan ellenőrzik a potenciális tárcájukkal kapcsolatos szakértelmüket. 

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai hagyják jóvá a Bizottság elnökét is, akit a nemzeti vezetők neveznek ki, és aki az EU végrehajtó szervét irányítja. Az Európai Tanács az európai parlamenti választások eredményeit szem előtt tartva minősített többséggel tesz javaslatot a Bizottság elnökének személyére, akit a Parlament erősít meg többségi szavazással..

Az EP biztosítja a Bizottság demokratikus ellenőrzését, ez utóbbi pedig rendszeres jelentéseket készít a Parlament részére, többek között egy éves jelentést az EU tevékenységeiről és az uniós költségvetés végrehajtásáról..

Ezenkívül tagjaink és más képviselőcsoportok tagjai rendszeresen felkérik a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatokat.

A Tanáccsal

Az Európai Parlament a területek túlnyomó többségében az Európai Unió Tanácsával egyenrangú félként vesz részt a jogalkotásban. A képviselők rendszeresen találkoznak a Tanács képviselőivel a Bizottsággal folytatott háromoldalú egyeztetések tárgyalóasztala körül. Mindegyik intézmény tárgyalót küld a tárgyalásokra, és meghatározza annak tárgyalási megbízatását.

Az EP legnagyobb képviselőcsoportjaként a legnagyobb eséllyel mi vezetjük a tárgyalásokat, és mi vagyunk a legjobb helyzetben az EP tárgyalási megbízásának befolyásolására a háromoldalú egyeztetések előtt.

Újságírók beszélnek a tagállamok kormányainak képviselőivel a Tanács épülete előtt
Logó mutatja a kapcsolatot az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság között
Államfők találkozója az Európai Tanácson
A Tanács Európa épülete Brüsszelben, amely elnyerte a Green Good Design Díjat

Az Európai Tanáccsal

Az Európai Tanács határozza meg az Európai Unió általános politikai irányát és prioritásait. Összefogja az állam- és kormányfőket, az Európai Bizottság elnökét és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Az Európai Tanács tagjai általában negyedévente találkoznak, és általában konszenzusos döntéseket hoznak.

Az európai parlamenti képviselők az Európai Parlament plenáris ülésein is gyakran megvitatják az Európai Tanács ülésein megvitatott témákat. A képviselőcsoportunk a mérete miatt minden más európai parlamenti képviselőcsoportnál erősebb helyzetben van a politikai napirend meghatározása tekintetében, valamint annak biztosítása szempontjából, hogy az EP jogalkotási prioritásai megfeleljenek a saját prioritásainknak. Az Európai Parlament rendszeresen meghívja az Európai Tanács állam- és kormányfőit, hogy a plenáris ülés keretében vegyenek részt kulcsfontosságú vitákon a képviselőkkel.

A Bírósággal

Bíróság felelős az uniós jog értelmezéséért és az összes tagállamban való következetes alkalmazásáért. Az Európai Parlament felperesként és alperesként is részt vehet a Bíróság elé terjesztett ügyekben. A Bizottságot és a Tanácsot is a Bíróság elé viheti, amennyiben úgy véli, hogy azok az uniós jog szellemével ellentétes módon jártak el.

A Tanáccsal együtt a Parlament felkérheti a Bíróságot különös hatáskörű törvényszékek létrehozására.

Az Európai Bíróság előcsarnoka
Zászlók lebegnek az Európai Számvevőszék épületén kívül
Az Európai Számvevőszék logója

A Számvevőszékkel

A Számvevőszék készíti el az uniós költségvetés előző évre vonatkozó éves értékelését, amelyet az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt.

Az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága mondja ki a végső szót a költségvetési mentesítésről: a Parlamenti értékeli, hogy miként költötték el az uniós forrásokat, továbbá egyedi kéréseket fogalmazhat meg a jövőbeni korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban. A Bizottságnak és a többi intézménynek reagálnia kell az EP által megfogalmazott esetleges kritikákra.

A Számvevőszéknek minden tagállamból egy tagja van, akik kinevezése előtt konzultálni kell a Parlamenttel. Az EP legnagyobb képviselőcsoportjaként az EPP-nek minden más képviselőcsoportnál nagyobb befolyása van e kinevezésekre.