Other EU Institutions

Το κτίριο Berlaymont της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες

Με την Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να παύσει από τα καθήκοντά της ολόκληρη τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτού διοριστούν, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής, δηλαδή τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να παραστούν σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη των οικείων επιτροπών ελέγχουν εξονυχιστικά την εμπειρογνωμοσύνη τους ως προς τα χαρτοφυλάκια που ενδέχεται να αναλάβουν.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνουν επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος διορίζεται από τους ηγέτες των κρατών μελών και κατευθύνει τον εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκλογής του Κοινοβουλίου και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο διορισμός του οποίου εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί της Επιτροπής, η οποία κατά τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλει εκθέσεις σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εκθέσεων για τις δραστηριότητες της ΕΕ και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επιπλέον, τα μέλη μας και τα μέλη άλλων πολιτικών ομάδων ζητούν τακτικά από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις.

Με το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συννομοθετεί επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συντριπτική πλειονότητα των τομέων. Οι βουλευτές κάθονται τακτικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου για τη διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή. Κάθε θεσμικό όργανο προτείνει τον διαπραγματευτή του και καθορίζει την εντολή του.

Ως η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πιθανότερο να είμαστε εμείς αυτοί που θα διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, καθώς βρισκόμαστε σε ισχυρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη πολιτική ομάδα, θέση που μας επιτρέπει να επηρεάζουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τυχόν τριμερείς διαπραγματεύσεις.

Δημοσιογράφοι μιλούν με εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών έξω από το κτίριο του Συμβουλίου
Πίνακας που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
Συνάντηση αρχηγών κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Το κτίριο Europa του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, το οποίο κέρδισε το βραβείο Green Good Design

Με τα άλλα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ στις εργασίες του συμμετέχει και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται ανά τρίμηνο και κατά κανόνα αποφασίζει με συναίνεση.

Στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγονται συχνά συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις συνόδους ολομέλειας, η ομάδα μας δύναται να καθορίζει την πολιτική ατζέντα και να εξασφαλίζει ότι οι νομοθετικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας, καθώς βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί τακτικά στις συνόδους ολομέλειας τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή σημαντικών συζητήσεων με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ και την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του σε όλα τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι τόσο ο ενάγων, όσο ο εναγόμενος, σε υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει προσφυγή ακόμα και κατά της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, εφόσον θεωρεί ότι οι ενέργειές τους αντιβαίνουν στη νομοθεσία της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο, από κοινού με το Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να συστήσει ειδικευμένα δικαστήρια.

Το εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Σημαίες που ανεμίζουν έξω από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Λογότυπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό: το Κοινοβούλιο αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ και μπορεί να προβεί στη διατύπωση συγκεκριμένων απαιτήσεων με σκοπό την ανάληψη διορθωτικής δράσης στο μέλλον. Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα πρέπει να απαντήσουν στην κριτική που τους ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμμετέχει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ, για τον διορισμό των μελών του, είναι υποχρεωτική η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Ως η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ασκεί μεγαλύτερη επιρροή από οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα στο διορισμό των μελών του Συνεδρίου.