Other EU Institutions

Poză cu clădirea Comisiei Europene

În Comisie

Parlamentul European (PE) are dreptul de a aproba sau a demite Comisia Europeană în bloc. Înainte de a putea fi numiți, comisarii candidați („comisarii desemnați”) trebuie să se prezinte la o audiere publică în PE, în cadrul căreia deputații din comisiile relevante le verifică cunoștințele și experiența în domeniile potențialelor lor portofolii. 

Grupurile politice din Parlamentul European aprobă, de asemenea, Președintele Comisiei, care este desemnat de liderii naționali și care orientează puterea executivă a UE. Consiliul European, ținând seama de rezultatele alegerilor parlamentare și hotărând cu majoritate calificată, propune un candidat pentru funcția de Președinte al Comisiei, care trebuie confirmat cu majoritatea voturilor în Parlament.

PE asigură, de asemenea, controlul democratic asupra Comisiei, care îi prezintă regulat rapoarte, printre care un raport privind activitățile UE și un raport privind execuția bugetului UE, ambele anuale.

În plus, deputații din grupul nostru, dar și din alte grupuri politice, solicită în mod regulat Comisiei să prezinte propuneri legislative.

În Consiliu

Parlamentul European colegiferează, în marea majoritate a domeniilor, pe o poziție de egalitate cu Consiliul Uniunii Europene. Parlamentarii se întâlnesc periodic cu reprezentanți ai Consiliului la masa negocierilor, pentru trilogurile cu Comisia. Fiecare instituție își desemnează un negociator și îi definește mandatul.

Fiind cel mai mare grup politic din PE, conducem frecvent negocierile și suntem cei mai în măsură să influențăm mandatul PE în negocierile din cadrul trilogurilor.

Poză cu jurnaliști care stau de vorbă cu șefii de stat în fața clădirii consiliului european
Poză cu logo care arată relațiile interinstituționale
Poză din cadrul întâlnirii consiliului european
Poză cu cladirea consiliului care a câștigat Green Good Design Award

În Consiliul European

Consiliul European stabilește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene. Acesta reunește șefii de stat sau de guvern, Președintele Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. De obicei, reuniunile sunt trimestriale, iar deciziile se iau în general prin consens.

La ședințele plenare ale Parlamentului European, deputații dezbat în mod frecvent subiectele discutate la reuniunile Consiliului European. Datorită mărimii sale, grupul nostru se află într-o poziție mai puternică decât orice alt grup din PE pentru a stabili agenda politică și pentru a se asigura că prioritățile legislative ale PE sunt aliniate cu propriile noastre priorități. Parlamentul European îi invită în mod regulat pe șefii de stat și de guvern din Consiliul European să se implica în dezbateri de fond cu deputații în plen.

În Curtea de Justiție

Curtea European de Justiție are responsabilitatea de a interpreta legislația UE și de verifica dacă aceasta este aplicată consecvent în toate statele membre. Parlamentul European poate fi atât reclamant, cât și pârât în cauzele introduse în fața Curții. Parlamentul poate chiar chema Comisia sau Consiliul în fața instanței în cazul în care consideră că au acționat într-un mod care contravine spiritului dreptului UE.

Parlamentul, împreună cu Consiliul, poate solicita Curții de Justiție să înființeze tribunale specializate.

Poză cu intrarea cladirii Curții de Justiție
Poză cu steaguri arborate în fața Curții Auditorilor
Poză cu logo Curții Auditorilor

În Curtea de Conturi

Curtea de Conturi realizează o evaluare anuală a bugetului UE pentru anul precedent și o prezintă Parlamentului European și Consiliului.

Comisia pentru control bugetar a PE are ultimul cuvânt în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului: Parlamentul evaluează modul în care au fost cheltuiți banii Uniunii și poate solicita luarea unor măsuri corective specifice. Comisia și celelalte instituții trebuie să răspundă la toate criticile formulate de PE.

Curtea de Conturi este formată din câte un membru din fiecare stat membru al UE, fiind necesară consultarea Parlamentului înainte de numirea lor. Fiind cel mai mare grup din PE, Grupul PPE are o influență mai mare decât orice alt grup parlamentar asupra acestor numiri.