committee

Żvilupp Reġjonali

Promozzjoni tal-koeżjoni u tal-iżvilupp ekonomiku

Il-Kumitat għandu wkoll ir-responsabbiltà li jivvaluta l-impatt ta' politiki oħrajn tal-UE fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali, jiżgura li tinvesti l-flus pubbliċi b'mod effikaċi u effiċjenti, u li jikkoordina l-istrumenti strutturali tal-UE.

Il-Grupp tal-PPE jappoġġja politika ta' koeżjoni bħala politika strutturali għall-promozzjoni tat-tkabbir u tal-iżvilupp ekonomiku madwar ir-reġjuni kollha tal-UE, u bħala għodda ewlenija tal-UE għall-investiment fl-ekonomija reali. Hija espressjoni tas-solidarjetà Ewropea, li tnaqqas id-diverġenzi ekonomiċi, soċjali u territorjali. Hija wkoll politika ta' interess proprju ġenwin u reali, għall-ksib ta' impjiegi u tkabbir madwar ir-reġjuni kollha tal-UE.

Konna minn ta' quddiem fit-tfassil tal-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020. Din issostni bil-qawwa l-konċentrazzjoni tematika, li permezz tagħha l-investimenti jiġu kkonċentrati fuq objettivi u prijoritajiet speċifiċi li jikkorrispondu għal indikaturi tal-prestazzjoni u għal miri stabbiliti speċifikament għal kull tema, hekk li l-politika ta' koeżjoni hija waħda orjentata lejn il-prestazzjoni.