committee

Baġits

Baġit li jirrifletti l-prijoritajiet tal-UE

Il-prijoritajiet tagħna għall-baġit huma ċari ħafna: li nsaħħu l-kompetittività, inħarsu l-persuni vulnerabbli, insaħħu d-difiża u s-sigurtà tal-UE, nistabilizzaw il-viċinat immedjat tagħna u niżguraw li qed nikbru b'mod inklużiv u b'modi li s-soċjetajiet u l-pjaneta tagħna jistgħu jifilħu għalihom.

Il-Grupp tal-PPE huwa konxju li jrid jagħti rendikont liċ-ċittadini tal-UE u jagħraf ir-rwol tiegħu fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-UE. Wara kollox, l-istruttura u d-daqs tal-baġit tal-UE għandhom effett dirett fuq ħajjet in-nies.

Għaldaqstant, aħna nemmnu li ċ-ċittadini tal-UE huma dejjem il-prijorità għal kwalunkwe baġit tal-UE; ħajjithom hija affettwata mill-mod kif nagħżlu li nonfqu r-riżorsi. B'mod partikolari, aħna konxji mir-responsabbiltà tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet futuri: jeħtiġilna nippermettu lill-UE tittratta r-realtajiet ġodda li se jikkonfrontaw liż-żgħażagħ tagħna, kif ukoll nagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ tagħna biex jiffaċċjaw il-ġejjieni b'fiduċja.

Aħna nemmnu bis-sħiħ li l-infiq tal-UE għandu jipprovdi valur għall-flus u li l-baġit għandu jirrifletti l-prijoritajiet tal-UE aktar milli jkun iggwidat minn interessi nazzjonali. Għal dan il-għan, aħna favur sistema ta' riżorsi proprji għall-UE, li tnaqqas id-dibattiti fil-Kunsill dwar is-sehem tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali.

Barra minn hekk, nemmnu wkoll li l-baġit tal-UE għandu jintuża biex il-fiduċja tinbena mill-ġdid u d-djalogu maċ-ċittadini jissaħħaħ, kif ukoll biex jinħolqu sinerġiji akbar mal-parlamenti nazzjonali u reġjonali.