committee

Kultūra un izglītība

Eiropas zināšanu un kultūras uzlabošana

Šīs komitejas kompetence ir diezgan plaša, jo tā risina jautājumus saistībā ar audiovizuālo politiku, kultūras un izglītības aspektiem informācijas sabiedrībā, jaunatnes politiku, sporta un brīvā laika pavadīšanas politikas attīstību, kā arī informācijas un plašsaziņas līdzekļu politiku.

PPE grupa vēlas nostiprināt ES galveno mērķi: vienot cilvēkus. Mūsu iniciatīva DiscoverEU, ko sāka īstenot 2018. gadā, jau ir veikusi būtiskas investīcijas Eiropas nākotnē, piešķirot 15 000 jauniešu, kuriem apritēja 18. dzimšanas diena, bezmaksas vilciena biļeti mūsu kontinenta apgūšanai.

Turklāt mēs atbalstām visus Eiropas Parlamenta projektus, kurus īsteno ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju zināšanas un kultūru, tostarp mēs atbalstām Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+", iniciatīvu "Radošā Eiropa", ar ko atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares, kā arī programmu "Eiropa pilsoņiem".