Talous- ja raha-asiat

Lisää työpaikkoja kasvua edistämällä

Valiokunta pyrkii lisäämään kasvua ja luomaan näin uusia työpaikkoja kaikkialla Euroopassa edistämällä vakautta ja investointeja. Valiokunta kannattaa vapaita ja vastuullisia rahoitusmarkkinoita, jotka toimivat selkeässä oikeudellisessa kehyksessä.

EPP-ryhmän toiminnan ansiosta on parannettu julkisen talouden kurinalaisuutta Euroopassa, mikä ehkäisee julkisen velan hallitsematonta kasvua. Olimme myös liikkeellepaneva voima kilpailukykyä parantavien uudistusten taustalla kannattamalla taloudellisten resurssien parempaa yhdistämistä jäsenvaltioiden keskuudessa.

Menneiden talous- ja finanssikriisien taustalla ovat olleet pankkien vastuuttomat lainauskäytännöt sekä rahoitusalan riittämätön säätely ja huono hallinto, ja siksi EPP-ryhmä ajoi voimakkaasti kolmen uuden eurooppalaisen valvontaelimen perustamista, jotta pankkeja, finanssimarkkinoita, eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä voidaan valvoa. Seuraavaksi on varmistettava tarvittava ja asianmukaisesti toimeenpantu lainsäädäntö, joka kattaa pankkijärjestelmän uudistuksen ja talousrikokset, ja jolla edistetään investointeja. Jatkamme edelleen työtä yksityisten sijoitusten lisäämiseksi.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Talous, työpaikat & ympäristö

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result