Euroopan suojeleminen Kiinan vaikutukselta

17.01.2024 10:48

Euroopan suojeleminen Kiinan vaikutukselta

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Saksa, Hampuri, ilmakuva Tollerortin konttiterminaalista

Euroopan on suojauduttava turvallisuusriskeiltä, joita kiinalaisten investoinnit Euroopan infrastruktuuriin aiheuttavat. Tätä EPP-ryhmä vaatii ennen Euroopan parlamentin tämänpäiväistä äänestystä kahdesta asiakirjasta, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti Kiinan vaikutusta EU:n elintärkeisiin infrastruktuureihin ja kattavaa eurooppalaista satamastrategiaa.

EU:n ja sen toimielinten olisi tutkittava järjestelmällisesti kiinalaiset yritykset, jotka hyötyvät suoraan tai välillisesti eurooppalaisista ohjelmista, ja tarvittaessa lopetettava niiden osallistuminen. Tämä on Euroopan strategisiin infrastruktuureihin tehtyjen kiinalaisten investointien puolustus- ja turvallisuusvaikutuksia käsittelevän raportin tärkein päätelmä.

"On aika lopettaa naiivius. Pekingin toimia ohjaa kommunistisen puolueen perimmäinen tavoite nousta maailman johtavaksi voimaksi ja muuttaa kansainvälistä järjestystä. Suuret investoinnit Euroopan keskeiseen infrastruktuuriin antavat Kiinalle mahdollisuuden tarkkailla, valvoa ja vaikuttaa toimintaamme keskeisillä aloilla. Kriittisen infrastruktuurin, kuten satamien, energiaverkkojen ja digitaalisten verkkojen, suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta EU:n vastustuskykyä Kiinan kasvavia uhkia vastaan voidaan vahvistaa. Avainasemassa on nykyisen lainsäädännön ja sitoumusten asianmukainen täytäntöönpano. Keskeistä infrastruktuuriamme valvovan totalitaarisen hallinnon seuraukset olisivat vakavia", vaatii Euroopan parlamentin jäsen Miriam Lexmann, joka johti mietintöä EPP-ryhmän puolesta.

"Satamamme ovat portit Eurooppaan, joten lopetetaan avainten luovuttaminen Kiinalle. On hienoa nähdä, että parlamentti tukee tätä. Nyt on komission vuoro", korostaa Euroopan parlamentin jäsen Tom Berendsen, joka laati parlamentin ehdotuksen Euroopan satamastrategiaksi. Asiakirjassa ilmaistaan huoli Euroopan infrastruktuuriin kohdistuvasta ulkomaisesta vaikutusvallasta, vedetään yhtäläisyyksiä maanosan aiempaan energiariippuvuuteen Venäjästä ja kehotetaan EU:ta hallitsemaan ennakoivasti ulkoisia investointeja elintärkeiden kuljetustensa suojelemiseksi.

Kiinalaisilla valtionyhtiöillä on osuuksia eurooppalaisissa satamissa, jotka vastaavat yli 10 prosentin osuudesta Euroopan kokonaiskonttikapasiteetista, ja kolmella suurimmalla kiinalaisella osakkeenomistajalla on omaisuutta lähes puolessa satamista, jotka sijaitsevat joko laivastotukikohtien läheisyydessä tai tarjoavat logistista tukea Naton joukoille.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 179 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö