Investoidaan enemmän EU:n kilpailukykyyn

07.02.2024 6:45

Investoidaan enemmän EU:n kilpailukykyyn

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Naisinsinööri seisoo tuuliturbiinin päällä.

Keskiviikkoaamuna saavutettu sopimus EU:n uudesta 1,5 miljardin euron kilpailukykyvälineestä, Euroopan strategisten teknologioiden foorumista (STEP), on tervetullut, mutta foorumi tarvitsee paljon enemmän investointeja varmistaakseen, että sillä on suurempi vaikutus tulevaisuudessa, varoittavat EPP-ryhmän johtavat jäsenet Christian Ehler ja José Manuel Fernandes.

STEP:n tavoitteena on tarjota lisärahoitusta EU:n kriittisille teknologiahankkeille monilla aloilla, kuten uusiutuvilla energialähteillä, digitaaliteollisuudessa ja lääketeollisuudessa.

"STEPin avulla Eurooppa voi investoida strategisemmin teknologioihin, joita tarvitaan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. STEP tarjoaa sijoittajille ja yrityksille mahdollisuuden täydentää Euroopan teollisuuspolitiikkaa erityisellä rahoituksella erityisesti hankkeisiin ja teknologioihin, joita tarvitaan vihreään siirtymään, kuten eilen päätettiin nollavoimala-aloitteen yhteydessä - joka on parlamentin keskeinen painopistealue. Vaikka Euroopan parlamentti on tukenut taloudellisesti paljon vahvempaa ja kohdennetumpaa sääntelyä, olemme varmistaneet hyvän tasapainon uusien investointiprioriteettien sekä koheesiotavoitteiden ja -rahastojen suojelun välillä. Olemme hyvin pahoillamme siitä, että jäsenvaltiot ovat leikanneet EU:n Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman määrärahoja. Tämä vahingoittaa EU:n maailmanlaajuista teknologista johtoasemaa", totesi parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan pääneuvottelija Christian Ehler.

STEP:n tavoitteet täyttäville laadukkaille hankkeille myönnetään erityinen "suvereniteetti-tiiviste", joka on eräänlainen EU:n laatumerkki, jolla lisätään niiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta investointien kannalta.

"EU:n on kiireesti vahvistettava kilpailukykyään ja strategista riippumattomuuttaan. Meidän on investoitava innovatiivisiin teknologioihin nykyisten ohjelmien, rahoitusvälineiden ja rahastojen avulla. Siksi edistämme synergioita, yksinkertaistamista ja byrokratian vähentämistä. Itsemääräämisoikeussinetti antaa näkyvyyttä laadukkaille hankkeille ja helpottaa niiden pääsyä parempiin rahoitusmahdollisuuksiin. Olemme varmistaneet 100 prosentin osarahoitusosuuden koheesiopolitiikan rahastoille. Nyt kehotamme koheesiopolitiikkaa hallinnoivia kansallisia viranomaisia valitsemaan laatuhankkeensa, jotka tuovat lisäarvoa EU:n strategiselle itsemääräämisoikeudelle", sanoi Euroopan parlamentin jäsen José Manuel Fernandes, joka on PPE-ryhmän budjettipuheenjohtaja ja STEP-ohjelman pääneuvottelija.

Lopullinen täysistuntoäänestys Euroopan parlamentissa on määrä järjestää myöhemmin tässä kuussa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö