10 inspireerivat lugu - tähistame ELi 2024. aasta laienemise märgilise tähtsusega saavutust

25.04.2024

10 inspireerivat lugu - tähistame ELi 2024. aasta laienemise märgilise tähtsusega saavutust

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
20 aastat laienemist

Kakskümmend aastat tagasi sündis uus, suurem liit. Kaks aastakümmet tagasi toimunud laienemine muutis ELi igaveseks. Koos oleme investeerinud julgeolekusse, jõukusesse ja stabiilsesse demokraatiasse, säilitades samal ajal meie ühised väärtused - vabaduse, võrdsuse ja õigluse. Täna oleme uhked Euroopa saavutuste üle ja oleme jätkuvalt pühendunud tugevama ja ühtsema liidu loomisele.

ELi 2004. aasta laienemisest alates möödunud 20 aasta jooksul on sellised riigid nagu Poola, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Eesti, Läti, Leedu, Küpros ja Malta andnud oma panuse Euroopa tulevikku.

Euroopa 2004. aasta ajaloolise laienemise 20. aastapäeva tähistamiseks koostas EPP fraktsioon videoseeria, milles tutvustatakse ELiga ühinemise tulemusel toimunud positiivseid muutusi.

Nende riikide noored, kes on sündinud täpselt 20 aastat tagasi, jagasid oma seisukohti ELiga ühinemise kohta, tuues esile arvukad võimalused, mis see on avanud.

Need noorte hääled rõhutavad nende vanemate otsuste püsivat mõju, alates hariduse ja tööhõive väljavaadete paranemisest kuni reisimisvabaduse ja võrdsusega ELi riikide vahel.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 176 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave