committee

Petitsioonid

Paremad õigusaktid tulevikus

Praktilisel tasandil vastutab petitsioonikomisjon ka petitsioonide menetlemise ja suhete eest Euroopa Ombudsmaniga. Samuti on komisjoni oluline ülesanne aidata tuvastada probleeme ELi õiguse rakendamisel liikmesriikides.

ELi aluslepingutega on kõigile Euroopa kodanikele tagatud õigus kirjutada Euroopa Parlamendile oma igapäevaelu probleemidest, kui need küsimused kuuluvad Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse.

Liiati võib Euroopa kodanike vahetu kogemus ELi õigusega meid seadusandjatena aidata. Peaksime seda tulevase parema õigusloome nimel rohkem ära kasutama.