Egy szociális piacgazdaság, amely törődik, a néppárti képviselőcsoport elképzelése az európai szociálpolitikáról

21.02.2024

Egy szociális piacgazdaság, amely törődik, a néppárti képviselőcsoport elképzelése az európai szociálpolitikáról

Tanulók figyelik a magabiztos férfi asztalost, aki elektromos fűrésszel vág a műhelyben

Az EU az autóktól a gyógyszereken át az adatig és a csúcstechnológiáig évente több trillió euró értékű árut állít elő. Vállalataink világszerte sikeresen versenyeznek: a világkereskedelem 16%-át bonyolítjuk le. Kis- és középvállalkozásaink közel 100 millió embert foglalkoztatnak. A második világháború romjaiból és az autokráciák által hátrahagyott pusztításból a kereszténydemokraták olyan szociális piacgazdaságot építettek, amely megfelel demokráciáink ambícióinak. A szociális piacgazdaság egy tisztességes játszótér, ahol a vállalkozások versenyezhetnek, ahol mindenki szabadsága garantált, legyen az beszállító vagy vevő, és ahol mindenki a szabályok szerint játszik. Arról szól, hogy mindenki tisztességes esélyt kapjon a sikerre, miközben azokról is gondoskodik, akiknek nehézségeik vannak.

A szociális piacgazdaságnak köszönhetően Európában van a világ egyik legnagyobb középosztálya: olyan emberek, akik kemény munkával és a szakmájuk iránti szenvedéllyel építették fel sikerüket. Az elmúlt években az európai középosztályt a gazdasági válság, a világjárvány, valamint az emelkedő élelmiszer- és villamosenergia-árak erodálták. Ma már minden ötödik európai a megélhetésért küzd. A fiatalok elhalasztják a családalapítást, mert attól tartanak, hogy nem tudják megfizetni a költségeket, az idősek pedig a nyugdíjukból való megélhetésért küzdenek. Vannak mélyebb problémák is, amelyek hátráltatják Európa társadalmi és gazdasági fejlődését: a nők még mindig 12%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekeit hatszor nagyobb valószínűséggel fenyegeti a szegénység kockázata, mint másokat.

10-ből 7 polgár úgy véli, hogy Európának szerepet kell játszania a szociális kérdések kezelésében. Míg a szocialisták a nemzeti különbségektől függetlenül az egész EU-ra kiterjedő kiadási programokat követelnek, a liberálisok pedig úgy vélik, hogy a piac önmagában mindent megoldhat, mi, az EPP képviselőcsoportban egy olyan szociális piacgazdaságot akarunk, amely törődik a problémákkal. Nagyra értékeljük a szubszidiaritást; a tagállamok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy gondoskodjanak polgáraik jólétéről. De a populistákkal ellentétben mi egyetértünk a polgárainkkal: Európának hozzá kell járulnia a szegénység és az egyenlőtlenségek kezeléséhez. Nem azért, hogy bürokráciát növeljen, hanem azért, hogy világos szabályokat állapítson meg, amelyek ösztönzik az innovációt, védik a munkavállalókat, az oktatás és képzés révén képessé teszik a fiatalokat, és alkalmassá teszik gazdaságunkat a jövőre. Az embereket a legjobb helyzetbe kell hoznunk a növekedés megteremtéséhez.

Európának hozzá kell járulnia a szegénység és az egyenlőtlenségek kezeléséhez. Nem a bürokrácia növelésére, hanem olyan világos szabályok megalkotására, amelyek ösztönzik az innovációt, védik a munkavállalókat, az oktatás és képzés révén képessé teszik a fiatalokat, és alkalmassá teszik gazdaságunkat a jövőre. Az embereket a legjobb helyzetbe kell hoznunk a növekedés megteremtéséhez.

Először is az innováció felgyorsításával munkahelyeket kell teremtenünk. Az innováció a DNS-ünkben van: a világ népességének 6%-át alkotjuk, de a globális K+F 18%-át mi adjuk. Képzeljék el, mire lennénk képesek, ha teljes mértékben kiaknáznánk a bennünk rejlő lehetőségeket. A minőségi európai munkahelyek érdekében olyan beruházási tervet szeretnénk, amely a kutatásba és fejlesztésbe fektet, és amelyben a tagállamok együttesen a GDP 4%-át fektetik be. Az innovációnak segítenie kell a nemek közötti szakadék megszüntetésében is: finanszírozási programot indítunk, hogy jelentősen növeljük a nők által vezetett induló vállalkozások számát a technológiai innováció területén.

Az európai gazdaságot minden keményen dolgozó európai számára működőképessé kell tennünk. Először is biztonságos és egészséges munkahelyeket kell biztosítanunk, amelyek lépést tartanak a mai munkamodellekkel, és lehetővé teszik a szülők számára a munka és a családi élet összeegyeztetését, például a távmunka és a szülői szabadság nagyobb mértékű igénybevételével - ezt az ötletet Németországban Ursula von der Leyen családügyi miniszterként indította el. Másodszor, valódi európai munkaerőpiacot kell kiépítenünk: támogatnunk kell az európai szociális biztonsági igazolványt és meg kell erősítenünk az Európai Munkaügyi Hatóságot (ELA) annak biztosítása érdekében, hogy az európaiak szabadon dolgozhassanak Európa-szerte, további terhek és a társadalmi kirekesztés kockázata nélkül. A digitális piacra vonatkozó európai munkavállalói garanciát is létre akarunk hozni, hogy biztosítsuk a gig-gazdaságban dolgozók jogait, miközben tiszteletben tartjuk a tagállamok hatáskörét, és megerősítjük a szakszervezeteket és a szociális partnereket. A munkaerőpiacon és azon túl a befogadás az egyetlen út Európa számára. Európai fogyatékossági kártyát akarunk, hogy a fogyatékossággal élők számára az egész EU-ban egyenlő jogokat biztosítsunk.

A fiatalokat is segítenünk kell a pályakezdésben. A kutatások azt mutatják, hogy az iskolai végzettség és a műszaki szakirányú végzettség a jövedelem legfontosabb előrejelzői. Folytatjuk a küzdelmet a fiatalok munkanélkülisége ellen, és az agyelszívásból agyelszívássá alakítjuk az agyelszívást, szélesítjük az Erasmus+-hoz való hozzáférést, és fejlesztjük a Discover EU-t, hogy minden európai fiatal felfedezhesse különböző kultúráinkat. Ugyanakkor Európát ideális környezetté kívánjuk tenni idősebb polgáraink számára, biztosítva jólétüket, elősegítve az aktív öregedést és támogatva társadalmi részvételüket.

A szociális piacgazdaság - a kereszténydemokraták találmánya - a titka annak, hogy Európa képes erős gazdaságot előmozdítani a különböző társadalmakban. Egy olyan gazdaság, amely az embereken, nem pedig az ideológián alapul. Az innováción és a szubszidiaritáson, nem pedig a bürokrácián alapuló gazdaság. A felelősségen és a szolidaritáson, nem pedig az egoizmuson alapuló gazdaság. Versenyképes szociális piacgazdaság, amely minden egyes európaival törődik - ez a mi elképzelésünk az európai szociálpolitikáról.

Megjegyzés a szerkesztőknek

Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja az Európai Parlament legnagyobb politikai frakciója az EU minden tagállamából érkező 177 képviselőjével.

Más kapcsolódó tartalmak