Социална пазарна икономика, която се грижи - визията на Групата на ЕНП за европейската социална политика

21.02.2024

Социална пазарна икономика, която се грижи - визията на Групата на ЕНП за европейската социална политика

Стажантите наблюдават самоуверен мъж дърводелец, който реже с електрически трион в работилницата

Всяка година ЕС произвежда стоки на стойност трилиони евро - от автомобили и фармацевтични продукти до данни и високи технологии. Нашите компании се конкурират успешно по целия свят: на нас се падат 16% от световната търговия. В нашите малки и средни предприятия работят близо 100 милиона души. От руините на Втората световна война и разрушенията, оставени от автокрациите, християндемократите изградиха социална пазарна икономика, която отговаря на амбициите на нашите демокрации. Социалната пазарна икономика е справедливо игрище, където предприятията могат да се конкурират, където свободата на всеки е гарантирана, независимо дали е доставчик или купувач, и където всички играят по правилата. Става дума за това да се гарантира, че всеки има справедлив шанс за успех, като същевременно се полагат грижи за тези, които са в затруднено положение.

Благодарение на социалната пазарна икономика Европа има една от най-големите средни класи в света: хора, които са постигнали успеха си чрез упорит труд и страст към занаята. През последните години средната класа в Европа беше подкопана от икономическата криза, пандемията и нарастващите разходи за храна и електроенергия. Всеки пети европеец сега се бори да свърже двата края. Младите хора отлагат създаването на семейства от страх, че няма да могат да си позволят разходите, а възрастните хора се борят да издържат с пенсиите си. Съществуват и по-дълбоки проблеми, които спъват социалното и икономическото развитие на Европа - жените все още получават с 12 % по-ниско заплащане от мъжете, а децата на родители с ниско образование са шест пъти по-застрашени от бедност в сравнение с останалите.

7 от 10 граждани смятат, че Европа трябва да играе роля в решаването на социалните проблеми. Докато социалистите призовават за програми за разходи в целия ЕС, независимо от националните различия, а либералите вярват, че само пазарът може да реши всичко, ние в Групата на ЕНП искаме социална пазарна икономика, която се грижи за хората. Ние ценим субсидиарността; държавите-членки са в най-добра позиция да се грижат за благосъстоянието на своите граждани. Но за разлика от популистите, ние сме съгласни с нашите граждани: Европа трябва да допринесе за справяне с бедността и неравенството. Не за да увеличава бюрокрацията, а за да установи ясни правила, които насърчават иновациите, защитават работниците, дават възможност на младите хора чрез образование и обучение и правят икономиката ни подходяща за бъдещето. Трябва да поставим хората в най-добрата позиция да създават растеж.

Европа трябва да допринесе за преодоляване на бедността и неравенството. Не да увеличава бюрокрацията, а да установи ясни правила, които да насърчават иновациите, да защитават работниците, да дават възможност на младите хора чрез образование и обучение и да направят икономиката ни подходяща за бъдещето. Трябва да поставим хората в най-добрата позиция да създават растеж.

Като начало трябва да създадем работни места, като ускорим иновациите. Иновациите са заложени в нашето ДНК: ние сме 6 % от световното население, но на нас се падат 18 % от световната научноизследователска и развойна дейност. Представете си какво бихме могли да направим, ако разгърнем пълния си потенциал. Искаме инвестиционен план за качествени европейски работни места, инвестиращи в научноизследователска и развойна дейност, в който държавите членки да инвестират общо 4 % от БВП. Иновациите трябва също така да ни помогнат да преодолеем разликата между половете: ще стартираме програма за финансиране, за да увеличим значително броя на ръководените от жени стартиращи предприятия в областите на технологичните иновации.

Трябва да направим така, че европейската икономика да работи за всички трудолюбиви европейци. На първо място, трябва да осигурим безопасни и здравословни работни места, които да са в крак с днешните модели на работа и да позволяват на родителите да съчетават професионалния и семейния живот, например чрез по-широко използване на дистанционната работа и родителския отпуск - идея, лансирана в Германия от Урсула фон дер Лайен, когато тя беше министър на семейството. На второ място, трябва да изградим истински европейски пазар на труда: да насърчаваме европейския пропуск за социална сигурност и да укрепваме Европейския орган по труда (ЕОТ), за да гарантираме, че европейците могат да работят свободно в цяла Европа без допълнителни тежести и риск от социално изключване. Искаме също така да създадем европейска гаранция за работниците за цифровия пазар, за да гарантираме правата на работниците от гиг икономиката, като същевременно зачитаме компетенциите на държавите членки и укрепваме синдикатите и социалните партньори. На пазара на труда и извън него приобщаването е единственият път напред за Европа. Искаме европейска карта за хората с увреждания, която да гарантира равни права на хората с увреждания в целия ЕС.

Също така трябва да помогнем на младите хора да започнат своята кариера. Изследванията показват, че нивото на образование и техническата специализация са основните фактори, които предсказват доходите. Ще продължим да се борим с младежката безработица и да превръщаме изтичането на мозъци в печалба, да разширяваме достъпа до "Еразъм+" и да подобряваме програмата "Открий ЕС", за да може всеки млад европеец да опознае различните ни култури. Същевременно искаме да превърнем Европа в идеалната среда за нашите възрастни граждани, като гарантираме тяхното благосъстояние, насърчаваме активния живот на възрастните хора и подкрепяме участието им в обществото.

Социалната пазарна икономика - изобретение на християндемократите - е тайната на способността на Европа да насърчава силна икономика в различните общества. Икономика, основана на хората, а не на идеологията. Икономика, основана на иновациите и субсидиарността, а не на бюрокрацията. Икономика, основана на отговорност и солидарност, а не на егоизъм. Конкурентна социална пазарна икономика, която се грижи за всеки един европеец - това е нашата визия за европейската социална политика.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 177 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание