Manfred WEBER

Předseda

Manfred WEBER

How to contact me ?

Manfred WEBER

Předseda
Německo
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
BRUSSEL

SPINELLI 05H359 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45890

STRASBOURG

WEISS T06044 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75890

BIO

Manfred Weber se narodil v roce 1972 v bavorském Niederhatzkofenu jako druhý ze tří bratrů. Po ukončení střední školy v roce 1990 sloužil vojenskou službu v Neuburgu an der Donau. V roce 1996 Manfred vystudoval fyzikální inženýrství na Vysoké škole aplikovaných věd v Mnichově a v roce 2002 se oženil. Po získání titulu v oboru fyzikálního inženýrství pracoval jako samostatný inženýr a poté založil dvě společnosti.

Manfred Weber začal zkoušet politické vody již v 16 letech, v roce 1989 se stal členem Junge Union a Křesťanskosociální unie (CSU ). V letech 2003 až 2007 vedl Junge Union Bavorsko jako regionální předseda.

Ve věku 29 let se Manfred Weber stal v roce 2002 nejmladším poslancem bavorského zemského sněmu, na svou funkci rezignoval v roce 2004, kdy byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Od roku 2009 je členem předsednictva strany CSU a od roku 2015 jejím místopředsedou. V letech 2009-2015 byl také předsedou Výboru pro budoucnost CSU a v letech 2008-2016 předsedal také straně CSU ve svém domovském okrese Niederbayern.

Kromě svých profesních a politických aktivit je Manfred Weber od listopadu 2016 členem ústředního výboru katolíků v Německu a je také členem zemského výboru katolíků v Bavorsku.

Do Evropského parlamentu byl zvolen v roce 2004 a od té doby zasedá ve výborech pro ústavní záležitosti, pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a pro regionální rozvoj. V roce 2008 jako zpravodaj vyjednal v Evropském parlamentu směrnici o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - první směrnici o vnitřních věcech, která byla přijata řádným legislativním postupem.

V letech 2006 až 2009 byl Manfred Weber mluvčím pro vnitřní záležitosti skupiny EPP-ED, jak se tehdy skupina EPP nazývala. Od roku 2006 byl členem předsednictva skupiny EPP, po evropských volbách v roce 2009 byl zvolen místopředsedou skupiny EPP a v roce 2014 se stal jejím předsedou.

Mission statement

„V dnešní Evropě musíme úzce spolupracovat, abychom si pojistili naše postavení v budoucnosti. Toto spojenectví je naší pojistkou v čím dál více globalizovaném světě. V dnešní turbulentní době chci zajistit, aby europoslanci ELS zůstali hlavním obráncem našeho evropského způsobu života.“

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website