EU může pomoci vyléčit rakovinu: Za 20 let už žádná další úmrtí na rakovinu

24.04.2018

EU může pomoci vyléčit rakovinu: Za 20 let už žádná další úmrtí na rakovinu

Publikace picture

Rakovina je jedním z největších problémů, s kterými se řada Evropanů potýká. Téměř každý třetí Evropan onemocní rakovinou a všichni ví, jak je toto onemocnění bolestivé a jaké může mít dopady. Takřka každý má ve svém okruhu rodiny a přátel někoho, kdo rakovinou trpí či na tuto zákeřnou chorobu zemřel. Ačkoliv hlavní odpovědnost v oblasti zdraví nesou členské státy, EU zde nejenže může, ale dokonce musí sehrát svoji úlohu.

Poslanecký klub ELS se zavazuje učinit vše proto, aby v EU za 20 let již nikdo na rakovinu neumíral.

Poslanecký klub ELS podporuje následující konkrétní opatření:

1. Výzkum

A:  Do roku 2024 chceme zdvojnásobit částku, kterou Evropská unie vynakládá na výzkum rakoviny.

B:  Nový rámcový program EU pro výzkum by měl zahrnovat poslání: „Za dvacet let už by žádné dítě nemělo zemřít na rakovinu.“ Do roku 2024 by se proto měla zdesetinásobit částka, která je v rozpočtu vyhrazena na výzkum rakoviny u dětí.

C:  Výzkum prováděný neziskovými organizacemi, jako jsou charitativní organizace bojující proti rakovině, by měl obdržet pětkrát vyšší částku než v minulosti.

D: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů by mělo být prováděno tak, aby nedocházelo k zbytečným omezením v oblasti výzkumu rakoviny.

2. Farmaceutická politika

A:  Evropská agentura pro léčivé přípravky a vnitrostátní sdružení pro hodnocení zdravotnických technologií, které poskytují podklady k rozhodnutí členských států o tom, zda má být lék hrazen, by měly lépe spolupracovat s cílem zaměřit investice na léky, jež mají pro pacienty skutečný přínos. Proto požadujeme, aby byl včas schválen návrh Komise týkající se hodnocení zdravotnických technologií.

B:  Lepší rámec pro léčbu onkologicky nemocných dětí.

C:  Méně byrokracie v klinických hodnoceních, zejména pro malé a střední podniky a neziskové organizace.

3. Elektronické zdravotnictví

Aby se zlepšila dostupnost specializovanější léčby a zabránilo se zbytečnému přesouvání pacientů, mělo by být v Evropské unii více podporováno elektronické zdravotnictví. Proto vyzýváme Evropskou komisi, aby urychleně předložila plán opatření, včetně legislativních návrhů, který zaručí vypracování společných norem pro zvýšení interoperability systémů zdravotní péče a infrastruktury potřebné pro elektronické zdravotnictví.

4. Přeshraniční zdravotní péče

Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči s cílem umožnit pacientům, aby byli ošetřeni odborníky specializujícími se na dané onemocnění, a to bez zbytečné zátěže.

5. Prevence

Důsledné a rychlé provedení směrnice o tabákových výrobcích; informační kampaně na podporu zdravého životního stylu; opatření adresující příčinu špatné kvality ovzduší; rychlé přijetí návrhu Komise o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

6. Screening a včasná diagnostika

Ministři zdravotnictví by měli přezkoumat doporučení Rady o screeningu rakoviny z roku 2003.

7. Rejstřík nádorových onemocnění

Komise by měla co nejdříve pomoci vybudovat rámec pro interoperabilitu evropských rejstříků nádorových onemocnění.

8. Genderové hledisko

Měly by se řešit problémy specifické pro ženy a muže.

9. Péče o osoby, které překonaly rakovinu

Lidé, kteří přežili rakovinu a nehrozí jim významné riziko onemocnění, přičemž jejich zdravotní riziko není vyšší než průměr, by měli být chráněni před diskriminací.

10. Nevyléčitelné onemocnění na pracovišti

Pokud si nevyléčitelně nemocní přejí nadále pracovat, mělo by jim to být umožněno.

11. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Situace rodičů a ošetřovatelů onkologických pacientů by měla být řešena v rámci směrnice pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

12. Paliativní péče

Komise by měla poskytnout platformu pro výměnu osvědčených postupů v oblasti paliativní péče a podporovat výzkum v této oblasti.

Výzkum rakoviny může být úspěšnější a její léčba účinnější, pokud budou nejlepší evropští odborníci spolupracovat a pacienti budou moci těžit z pokroku bez ohledu na to, kde žijí. To platí pro rakovinu obecně, ale zejména pak pro rakovinu u dětí či diagnózu vzácných druhů rakoviny. Spolupráce Evropanů je také zásadní pro personalizovanou medicínu.

 

Další informace

MEPs Peter Liese and Tomsilav Sokol on set
podcast
Přečtěte si více
Podcast picture
podcast
Přečtěte si více
Laboratorní technik se dívá do mikroskopu při zkoumání genomového vzorku během výzkumu v laboratoři.
news
Přečtěte si více
Portrét lékárníka pracujícího v lékárně
news
Přečtěte si více