De EU kan kanker helpen genezen: over 20 jaar sterft er niemand meer aan kanker

24.04.2018

De EU kan kanker helpen genezen: over 20 jaar sterft er niemand meer aan kanker

Publicatie picture

Kanker is voor veel Europeanen een van de grootste problemen. Bijna één op de drie Europeanen ontwikkelt kanker tijdens zijn leven en elke Europeaan weet hoe pijnlijk en ingrijpend de kwelling van kanker is. Bijna iedereen heeft wel een vriend of een familielid die aan kanker lijdt of die zelfs door deze vreselijke ziekte is gestorven. Hoewel de lidstaten de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de gezondheidszorg blijven dragen, kan en moet de Europese Unie ook haar aandeel leveren.

De EVP-Fractie verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er in de EU over 20 jaar niemand meer aan kanker sterft.

De EVP-Fractie ondersteunt de volgende concrete stappen:

1. Onderzoek

A:  We willen tot 2024 het bedrag dat de Europese Unie aan onderzoek naar kanker uitgeeft, verdubbelen.

B:  Het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek moet de volgende doelstelling bevatten: "over twintig jaar mag geen enkel kind meer aan kanker sterven". Daarom moet het onderzoeksbudget voor dit doel (kanker bij kinderen) tegen 2024 vertienvoudigd zijn.

C:  Onderzoek dat door non-profitorganisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen tegen kanker, wordt uitgevoerd, moet vijf keer zoveel steun ontvangen dan tot nu toe het geval is.

D: We pleiten voor een voorzichtige uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming om onnodige beperkingen voor kankeronderzoek te voorkomen.

2. Farmaceutisch beleid

A:  Het Europees Geneesmiddelenbureau en de nationale verenigingen voor evaluaties van gezondheidstechnologie, die het besluit van de lidstaten voorbereiden als een geneesmiddel moet worden vergoed, moeten beter samenwerken om de nadruk te leggen op investeringen die een echt voordeel voor patiënten opleveren. Daarom vragen wij om de tijdige goedkeuring van het voorstel van de Europese Commissie over deze evaluaties.

B:  Er moet een beter kader komen voor de behandeling van kinderen met kanker.

C:  Klinisch onderzoek, met name voor kmo's en non-profitorganisaties, moet minder bureaucratisch worden.

3. E-gezondheid

Om het probleem van meer gespecialiseerde therapieën aan te pakken en onnodig reizen voor patiënten te voorkomen, dient e-gezondheidszorg in de Europese Unie beter te worden ondersteund. Daarom vragen we de Europese Commissie om met spoed met een stappenplan te komen, inclusief wetgevingsvoorstellen, om de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen te garanderen en zo de samenwerking van autonome gezondheidszorgsystemen en de noodzakelijke infrastructuur voor e-gezondheidszorg te verbeteren.

4. Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Uitvoering van een richtlijn voor grensoverschrijdende zorg, zodat patiënten specialisten kunnen raadplegen die het meest geschikt zijn voor hun behandeling, zonder onnodige lasten.

5. Preventie

Strikte en snelle implementatie van de tabaksrichtlijn; bewustmakingscampagnes die een gezonde levensstijl bevorderen; maatregelen rond luchtkwaliteit die de oorzaak van slechte luchtkwaliteit aanpakken; en de snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor de bescherming van werknemers tegen risicogerelateerde kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk.

6. Screening en vroege opsporing

De ministers van Volksgezondheid moeten de aanbevelingen van de Raad van 2003 over kankerscreening herzien.

7. Kankerregister

De Commissie moet zo snel mogelijk helpen bij de opbouw van een kader voor de samenwerking van de Europese kankerregisters.

8. Genderperspectief

Gender/specifieke problemen moeten worden aangepakt.

9. Zorg voor overlevenden van kanker

Mensen die kanker hebben overleefd, die geen significant risico lopen en van wie het medische risico niet hoger is dan de gemiddelde bevolking, moeten tegen discriminatie worden beschermd.

10. Terminale ziekte en de werkplek

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, moeten kunnen blijven werken als zij dat willen.

11. Evenwicht tussen werk en privéleven

De situatie van ouders en verzorgers van kankerpatiënten moet in de richtlijn inzake het evenwicht tussen werk- en privéleven worden verwerkt.

12. Palliatieve zorg

De Commissie dient voor een platform te zorgen voor de uitwisseling van beste toepassingen van palliatieve zorg en dient onderzoek in de palliatieve zorg te ondersteunen.

Kankeronderzoek kan succesvoller zijn en kankerbehandeling effectiever als in Europa de knapste koppen samenwerken en patiënten, ongeacht hun woonplaats, de mogelijkheid hebben te profiteren van vooruitgang. Dit geldt voor kanker in het algemeen, maar met name voor kanker bij kinderen en bij de diagnose van zeldzame vormen van kanker. Meer behandeling op maat maakt het ook cruciaal dat Europeanen samenwerken.

Andere gerelateerde inhoud