EU voi auttaa voittamaan syövän: 20 vuoden kuluttua kukaan ei enää kuole syöpään

24.04.2018

EU voi auttaa voittamaan syövän: 20 vuoden kuluttua kukaan ei enää kuole syöpään

Julkaisu picture

Syöpä on yksi suurimmista haasteista monen eurooppalaisen elämässä. Lähes joka kolmas eurooppalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä ja kaikki tietävät, miten tuskallinen ja raskas taakka syöpä on. Lähes kaikilla on ystävä tai perheenjäsen, jolla on syöpä tai joka on kuollut tähän kamalaan sairauteen. Vaikka terveysasiat kuuluvat pääosin jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU voi tehdä ja sen on tehtävä osansa.

EPP-ryhmä sitoutuu tekemään kaiken voitavansa varmistaakseen, että 20 vuoden kuluttua EU:ssa kukaan ei enää kuole syöpään.

EPP-ryhmä tukee seuraavia konkreettisia toimia:

1. Tutkimus

A:  EU:n syöpätutkimukseen käyttämä summa olisi kaksinkertaistettava vuoteen 2024 mennessä.

B:  EU:n uuteen tutkimuksen puiteohjelmaan olisi sisällyttävä tavoite: ”20 vuoden päästä yksikään lapsi ei kuole syöpään”. Tähän tarkoitukseen (syöpä ja lapset) varatut tutkimusmäärärahat olisi kymmenkertaistettava vuoteen 2024 mennessä.

C:  Syöpäjärjestöjen kaltaisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tekemää tutkimusta olisi tuettava viisinkertaisella summalla aiempaan verrattuna.

D: Yleistä tietosuoja-asetusta olisi sovellettava harkiten, jotta voidaan välttää tarpeettomat rajoitukset syöpätutkimuksessa.

2. Lääkepolitiikka

A:  Euroopan lääkeviraston ja terveydenhuollon menetelmiä arvioivien kansallisten järjestöjen, jotka valmistelevat jäsenvaltioiden päätökset lääkkeiden korvattavuudesta, olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, jotta voitaisiin keskittää investoinnit lääkkeisiin, joista on todellista hyötyä potilaille. Siksi vetoamme, että komission terveysteknologian arviointia koskeva ehdotus hyväksytään ilman viiveitä.

B:  Syöpää sairastavien lasten hoidolle olisi luotava paremmat toimintaedellytykset.

C:  Kliinisessä lääketutkimuksessa erityisesti pk-yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille aiheutuvaa byrokratiaa olisi vähennettävä.

3. Sähköinen terveydenhuolto

Unionin sähköisen terveydenhuollon tukea olisi lisättävä, jotta voidaan ottaa huomioon yhä erikoistuneemmat hoitomenetelmät ja välttää potilaiden turhaa matkustamista. Siksi kehotamme komissiota kiireesti esittelemään etenemissuunnitelma -  mukaan lukien lainsäädäntöehdotukset - jotta yhteisten standardien kehittäminen terveydenhuoltojärjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi sekä tarvittava sähköisen terveydenhuollon infrastruktuuri voidaan varmistaa.

4. Terveydenhuoltoa rajojen yli

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano mahdollistaa potilaiden pääsyn heidän hoitoonsa parhaiten soveltuvien asiantuntijoiden vastaanotolle ilman turhia esteitä.

5. Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisytoimiin kuuluvat seuraavat: tupakkadirektiivin tiukka ja tehokas täytäntöönpano, valistuskampanjat terveellisistä elämäntavoista, ilmanlaadun mittaukset, joilla puututaan huonon ilmanlaadun aiheuttajiin sekä työntekijöiden suojelua syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä tai perimän muutoksia aiheuttavilta aineilta koskevan komission ehdotuksen nopea hyväksyminen.

6. Seulonta ja varhainen havaitseminen

Terveysministerien olisi tarkistettava neuvoston vuonna 2003 antamat suositukset syövän seulonnasta.

7. Syöpärekisteri

Komission on autettava luomaan puitteet Euroopan syöpärekisterien yhteentoimivuudelle mahdollisimman pian.

8. Sukupuolinäkökulma

Erityiset nais- ja miesnäkökulmiin liittyvät seikat on otettava huomioon.

9. Syövästä selvinneistä huolehtiminen

Syövästä parantuneita ihmisiä, joilla ei ole merkittävää riskiä ja joiden lääketieteellinen riski ei ole korkeampi kuin väestöllä keskimäärin, on suojeltava syrjinnältä.

10. Parantumaton sairaus työpaikalla

Parantumattomasti sairailla ihmisillä olisi halutessaan oltava oikeus jatkaa työntekoa.

11. Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Syöpäpotilaiden vanhempien ja syöpää sairastavaa omaistaan hoitavien tilannetta olisi käsiteltävä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevassa direktiivissä.

12. Lievittävä hoito

Komission olisi tarjottava foorumi, jossa voitaisiin jakaa lievittävää hoitoa koskevia parhaita käytänteitä ja tukea lievittävän hoidon tutkimusta.

Syöpätutkimus voi olla tuloksellisempaa ja syövän hoito voi olla tehokkaampaa, jos parhaat osaajat Euroopassa tekevät yhteistyötä ja potilailla on mahdollisuus hyötyä tästä edistyksestä asuinpaikastaan riippumatta. Tämä koskee syöpää yleensä, mutta erityisesti lasten syöpiä ja harvinaisia syöpädiagnooseja. Myös yksilöllisemmän lääketieteen kannalta on olennaisen tärkeää, että eurooppalaiset tekevät yhteistyötä.

Muu asiaa liittyvä sisältö