Evropská unie čelí řadě výzev: nezaměstnanosti, migraci a silné globální soutěži znásobenými ztrátou důvěry Evropanů ve schopnosti politiků nabízet skutečná řešení. Poslanecký klub ELS chce pro EU úspěšnou reformní agendu budoucnosti Evropy, která zajistí, že se Evropa bude umět vypořádat s budoucími výzvami. Hospodářský růst a růst počtu pracovních míst musí být doprovázeny snahami o znovunalezení důvery občanů. Evropa je kontinentem hodnot a důstojnosti. Musíme bránit náš sociální model ve světle globální konkurence a demokratických výzev.

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Nadále prosazujeme sociálně tržní hospodářství jako nejlepší způsob, jak vytvářet nová pracovní místa a inovace, při zachování vysokých sociálních a environmentálních standardů. Musíme dokončit jednotný digitální trh, vyvinout nové způsoby snížení emisí a zajistit dostupnou energii.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Právní záležitosti a vnitřní věci

Musíme zlepšit naši bezpečnost tím, že budeme lépe kontrolovat naše hranice, přitom poskytneme azyl těm, kteří jsou v ohrožení života, a lépe se připravíme na boj s počítačovou kriminalitou. Naše právo na volný pohyb musí být chráněno a musíme nadále zavádět opatření k předcházení terorismu.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Rozpočet EU by neměl záviset pouze na příspěvcích ze strany států - Evropa musí být schopna financovat své priority z dlouhodobého hlediska a s dalšími zdroji. Naše zemědělská politika potřebuje přiměřené financování a nové metody, které budou účinné a udržitelné.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Zahraniční věci

Musíme posílit naši schopnost hovořit na globální úrovni jedním hlasem, abychom dosáhli našich cílů, kterými jsou mír a bezpečnost, otevřený a mnohostranný obchod a zmírnění chudoby. Musíme i nadále prosazovat lidská práva a demokracii ve vztazích se třetími zeměmi.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Poziční dokumenty

STANOVISKO 15.03.2021

Stanovisko Poslaneckého Klubu ELS k právům dítěte

I. Úvod „(...) Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k mí...

STANOVISKO 14.10.2020

Poziční poslaneckého klubu ELS k vzdělávání v době digitalizace

1. Úvod Poslanecký klub ELS považuje vzdělávání za investici do naší společné...

STANOVISKO 10.09.2020

Poziční poslaneckého klubu ELS k reformě SZP

Poslanecký klub ELS je obhájcem evropských zemědělců i našich venkovských společenství. Zemědělství považujeme z...

STANOVISKO 01.07.2020

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS - Evropská unie pro zdraví

Když si lidé přejí k narozeninám nebo k Novému roku všechno nejlepší, zněla už...

STANOVISKO 19.02.2019

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS k mezinárodnímu obchodu

EU zaujímá v oblasti volného a spravedlivého...

NAHORU