Náš postoj k

Evropská unie čelí řadě výzev: nezaměstnanosti, migraci a silné globální soutěži znásobenými ztrátou důvěry Evropanů ve schopnosti politiků nabízet skutečná řešení. Poslanecký klub ELS chce pro EU úspěšnou reformní agendu budoucnosti Evropy, která zajistí, že se Evropa bude umět vypořádat s budoucími výzvami. Hospodářský růst a růst počtu pracovních míst musí být doprovázeny snahami o znovunalezení důvery občanů. Evropa je kontinentem hodnot a důstojnosti. Musíme bránit náš sociální model ve světle globální konkurence a demokratických výzev.

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Nadále prosazujeme sociálně tržní hospodářství jako nejlepší způsob, jak vytvářet nová pracovní místa a inovace, při zachování vysokých sociálních a environmentálních standardů. Musíme dokončit jednotný digitální trh, vyvinout nové způsoby snížení emisí a zajistit dostupnou energii.

Právní záležitosti a vnitřní věci

Musíme zlepšit naši bezpečnost tím, že budeme lépe kontrolovat naše hranice, přitom poskytneme azyl těm, kteří jsou v ohrožení života, a lépe se připravíme na boj s počítačovou kriminalitou. Naše právo na volný pohyb musí být chráněno a musíme nadále zavádět opatření k předcházení terorismu.

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Rozpočet EU by neměl záviset pouze na příspěvcích ze strany států - Evropa musí být schopna financovat své priority z dlouhodobého hlediska a s dalšími zdroji. Naše zemědělská politika potřebuje přiměřené financování a nové metody, které budou účinné a udržitelné.

Zahraniční věci

Musíme posílit naši schopnost hovořit na globální úrovni jedním hlasem, abychom dosáhli našich cílů, kterými jsou mír a bezpečnost, otevřený a mnohostranný obchod a zmírnění chudoby. Musíme i nadále prosazovat lidská práva a demokracii ve vztazích se třetími zeměmi.

Poziční dokumenty

Combat Organised Crime
publikace 13.09.2022

STANOVISKO K TÉMATU: ZPŮSOBY BOJE PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI V EVROPSKÉ UNII

Úvod Organizovaná trestná činnost je jed...

publikace 10.02.2022

Stanovisko skupiny ELS k Africe

Důvody pro vzájemně výhodné partnerství Afrika je a nadále zůstane klíčovým partnerem EU. Jako sousedící kontinenty nás pojí společné dějin...