Evropská unie čelí řadě výzev: nezaměstnanosti, migraci a silné globální soutěži znásobenými ztrátou důvěry Evropanů ve schopnosti politiků nabízet skutečná řešení. Poslanecký klub ELS chce pro EU úspěšnou reformní agendu budoucnosti Evropy, která zajistí, že se Evropa bude umět vypořádat s budoucími výzvami. Hospodářský růst a růst počtu pracovních míst musí být doprovázeny snahami o znovunalezení důvery občanů. Evropa je kontinentem hodnot a důstojnosti. Musíme bránit náš sociální model ve světle globální konkurence a demokratických výzev.

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Nadále prosazujeme sociálně tržní hospodářství jako nejlepší způsob, jak vytvářet nová pracovní místa a inovace, při zachování vysokých sociálních a environmentálních standardů. Musíme dokončit jednotný digitální trh, vyvinout nové způsoby snížení emisí a zajistit dostupnou energii.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Právní záležitosti a vnitřní věci

Musíme zlepšit naši bezpečnost tím, že budeme lépe kontrolovat naše hranice, přitom poskytneme azyl těm, kteří jsou v ohrožení života, a lépe se připravíme na boj s počítačovou kriminalitou. Naše právo na volný pohyb musí být chráněno a musíme nadále zavádět opatření k předcházení terorismu.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Rozpočet EU by neměl záviset pouze na příspěvcích ze strany států - Evropa musí být schopna financovat své priority z dlouhodobého hlediska a s dalšími zdroji. Naše zemědělská politika potřebuje přiměřené financování a nové metody, které budou účinné a udržitelné.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Zahraniční věci

Musíme posílit naši schopnost hovořit na globální úrovni jedním hlasem, abychom dosáhli našich cílů, kterými jsou mír a bezpečnost, otevřený a mnohostranný obchod a zmírnění chudoby. Musíme i nadále prosazovat lidská práva a demokracii ve vztazích se třetími zeměmi.

ZJISTĚTE VÍCE

Naše činnost

Poziční dokumenty

STANOVISKO 07.07.2021

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS Evropská strategie v oblasti péče

Poskytování a přijímání péče je blízké mnoha Evropanům. Rodiny a s...

STANOVISKO 15.03.2021

Stanovisko Poslaneckého Klubu ELS k právům dítěte

I. Úvod „(...) Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k mí...

STANOVISKO 10.03.2021

Vztahy mezi EU a Čínou – na cestě ke spravedlivému a recipročnímu partnerství

„Kdo chce mít zásady, musí mít nejprve odvahu“ čínské ...

STANOVISKO 09.03.2021

Budoucnost křesťanské demokracie

Žijeme v době globálních krizí. Dlouhodobá hospodářská krize vyvolává u mnoha lidí pochybnosti ohledně globalizace. Ekologická k...

STANOVISKO 14.10.2020

Poziční poslaneckého klubu ELS k vzdělávání v době digitalizace

1. Úvod Poslanecký klub ELS považuje vzdělávání za investici do naší společné...

NAHORU